Dr inż. Witold Luty - strona 5

Tarcie suche

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

tarcie suche (technicznie) Tarcie suche występuje wtedy gdy między współpracującymi powierzchniami nie ma żadnych ciał obcych, np.: środka smarnego lub wody. Jest ono intensywne podczas śl...

Uzasadnienie stosowania systemu planowo- zapobiegawczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Uzasadnienie stosowania systemu planowo- zapobiegawczego: gdy koszty remontu są nieznaczne w porównaniu ze stratami, które mogą wyniknąć z powodu nieprzewidzianej awarii pojazdu; gdy trwałości poszczególnych zespołów pojazdu są do siebie zbliżone, a określenie trwałości jest łatwe przy małym rozrz...

Wymienić czynności i kryteria oceny stanu technicznego układu jezdnego...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 210

Wymienić czynności i kryteria oceny stanu technicznego układu jezdnego wykrywanie luzów w układzie jezdnym i kierowniczym pomiar luzów w łożyskach kół jezdnych badanie amortyzatorów badanie i wyważanie kół jezdnych Typowe miejsca w których należy kontrolować występowanie luzów w zawieszeniu kół ...

Wymienić i scharakteryzować kryteria zużycia granicznego pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 140

Wymienić i scharakteryzować kryteria zużycia granicznego pojazdów Zużycie graniczne uszkodzenie części różni się od zużycia tym, że w przypadku uszkodzenia część całkowicie traci przydatność do dalszej eksploatacji uszkodzenie następuje raptownie, najczęściej w wyniku oddziaływania na część czynn...

Wymienić i scharakteryzować rodzaje napraw pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 266

Wymienić i scharakteryzować rodzaje napraw pojazdów bieżąca, średnia, główna, konserwacyjna, powypadkowa, poawaryjną. Rodzaje napraw różnią się między sobą: miejscem dokonywania zabiegu; pracochłonnością wykonywanych prac; charakterem prac demontażowo-montażowych; sposobem usuwania skutkó...

Zasady wstępnej oceny stanu technicznego nadwozia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Zasady wstępnej oceny stanu technicznego nadwozia Typowe zewnętrzne elementy nadwozia o zwiększonej podatności na korozję: dolne części drzwi, dolne części słupków drzwiowych, miejsca przykryte listwami ozdobnymi, podłoga pod dywanikami, obr...

Zasady wstępnej oceny stanu technicznego silnika

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295

Zasady wstępnej oceny stanu technicznego silnika Oględziny zewnętrzne: sprawdzenie czystości silnika i braku wycieków, osłuchanie silnika podczas pracy na biegu jałowym, sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych (układ smarowania i chłodzenia, sprawdzanie równomierności pracy silnika na biegu...

Zużycie adhezyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Zużycie adhezyjne Zużycie adhezyjne może występować w mikroobszarach warstwy wierzchniej przy dużych naciskach jednostkowych i małych prędkościach względnych tam, gdzie w wyniku

Zużycie zmęczeniowe SPALLING

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Zużycie zmęczeniowe SPALLING Zużycie zmęczeniowe SPALLING : polega na kumulacji odkształceń w warstwie wierzchniej wywołanych naprężeniami własnymi i naprężeniami od obciążeń zewnętrznych. W obszarze spiętrzenia naprężeń powstają mikropęknięcia pochodzenia zmęczeniowego, które rozszerzając się powo...

Przyczyny spadku siły nacisku w sprzęgle - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Budowa i eksploratacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Przyczyny spadku siły nacisku w sprzęgle: 1. Podparcie dźwigienek wyłączających(brak luzu pomiędzy dźwigienkami, a łożyskiem dociskowym) na skutek np. zużycia sprzęgła, wybrania luzu. 2. Pęknięcie jednej lub kilku sprężyn. 3. Zmniejszenie sztywnoś...