Dr inż. Wiesław Jakubik

note /search

Ogólne informacje fizyka

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2338

doc. Notatka w formie wykładów zawiera takie informacje, jak: elektrostatyka, Prawo Coulom, zasada zachowania ładunku, natężenie pola elektrostat, Prawo Gaussa, alternatywne źródła energii, energia słoneczna, energia wiatru, energia mor...

Kinematyka - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1463

Rys. 1.1. Ruch punktu w układzie XYZ Prędkość punktu w ruchu postępowym definiuje się następująco:     (1) gdzie jest wektorem położenia tego punktu w chwili t w przyjętym układzie odniesienia (rys.1.1). W układzie współrzędnych kartezjań...