Dr inż. Tadeusz Zdrojewski - strona 4

Nowoczesne metody wytwarzania leków - ćwiczenia

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
  • Nowoczesne metody wytwarzania leków
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Zad. 1 Redukcja ketonu 1, posiadającego w pozycji α podstawnik etoksykarbaminowy, przebiega z wysoką diastereoselektywnością przy zastosowaniu hydrosilanu w obecności kwasu trifluorooctowego. NHCOOEt NHCOOEt PhMe2SiH Ph Me Ph Me CF3COOH O...

Nowoczesne metpdy wytwarzania leków - pytania do egzaminu

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
  • Nowoczesne metody wytwarzania leków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

Redukcja ketonu z podstawnikiem karbaminianowym przebiega z wysoką diastereoselektywnością przy zastosowaniu hydrosilanu w obecności kwasu trifluorooctowego. Stosunek produktów u/l = 99:1. Wyjaśnij, co odpowiada za taki przebieg reakcji. Narysuj pro...