Dr inż. Stanisław Kuc

note /search

Chemia Analityczna - wykład - Charakterystyka jonitów

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1344

Jonity Charakterystyka jonitów: wielocząsteczkowe polimery organiczne, zawierające czynne chemicznie ugrupowanie jonowe. Wymieniacze kationowe (kationity: -SO3H, -COOH, -OH, wymieniają jony wodorowe na inne kationy w procesie wymiany jonowej, anionity: -N+R3, -NR2, -NHR, -NH2, można stosować w ...

Alkacymetria - zadania z egzaminu

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3703

Alkacymetria W 4 próbkach zawierających odpowiednio CH3COOH, NH3, H2SO4 i KOH, oznaczano zawartość poszczególnych składników metodą alacymetryczną. Zaproponuj odpowiednie roztwory titrantów i wskaźników jakie mogą być użyte do poszczególnych miareczkowań tak, aby wyniki oznaczeń obarczone były najm...

Kompleksometria - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4417

Kompleksometria Napisz wszystkie reakcje przebiegające podczas rozdzielania cynku i niklu na anionie i kompleksometrycznego oznaczania cynku. Uwzględnij wskaźnik. Dlaczego podczas kompleksometrycznego oznaczania jonów metali za pomocą EDTA konieczna jest obecność w roztworze buforu? Od czego zale...

Laboratorium analizy ilościowej - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium analizy ilościowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego, kompleksometryczne oznaczanie Mg, argentometryczne oznaczanie chlorków w wodzie, pośrednie manganometryczne oznaczanie wapnia, oznaczanie fenolu met...