Dr inż. Marta Czekaj

note /search

Wprowadzenie do organizacji i zarządzania

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3164

szczebla i obszaru zarządzania, style zarządzania, typy umiejętności kierowniczych, niezbędne umiejętności kierownika, agrobiznes, ogniwa agrobiznesu, instytucjonalne otoczenie agrobiznesu oraz wydajność pracy w rolnictwie w Polsce i w Unii Europejskiej. AGROBIZNES AGROBIZNES = zespolenie działaln...

Funkcje kierownicze - omówienie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3115

PLANOWANIE proces podejmowania decyzji obejmujący przewidywanie (ustalenie) przyszłego układu warunków i środków działania oraz formułowanie celów działania przy uwzględnieniu cech tego układu - planowanie wyprzedza podjęcie działania określenie pożądanego przyszłego stanu i czasu jego osiągnięcia...