Dr inż. Marek Buda - strona 6

Sposoby mocowania tarcz znaków pionowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Scharakteryzuj sposoby mocowania tarcz znaków pionowych Na jednym maszcie możemy umieszczać maksymalnie 3 znaki, dwa z nich muszą być w linii poziomej. Do tego celu używamy wysięgników których są 3 rodzaje : jednoramienne, dwuramienne i jednoramienne przeznaczone do mocowania znaków dwustronnych. P...

Środki cienkowarstwowego oznakowania poziomego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Scharakteryzuj znane tobie środki cienkowarstwowego oznakowania poziomego Środki cienkowarstwowego oznakowania poziomego (umieszczanego na powierzchni jezdni): Farby cienkowarstwowe 300÷600 mikronów. Nakładane bezpośrednio na powierzchnie jezdni....

Praca samodzielna, a systemowa - różnice

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Wyjaśnij na czym polega „praca samodzielna” i „praca systemowa” sterownika nadrzędnego. Sterownik nadrzędny- najczęściej występuje w systemach częściowo scentralizowanych, jako sterownik pośredni pomiędzy sterownikiem centralnym a lokalnymi. W pracy samodzielnej pełni funkcję sterownika matki, koor...

Efekt fantomowy - omówienie rodzai i miejsc powstania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Wymień znane tobie rodzaje efektu fantomowego i wskaż miejsca ich powstania Fantomem w układach optycznych sygnalizatorów nazywamy zjawisko polegające na zakłóceniu sygnału przez światło padające na ten układ z zewnątrz (na ogół jest to światło słoneczne) Wyróżnić można 3 rodzaje tego zjawiska: fa...

Moduły sterownika Vialis - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

wymienić moduły z jakich składa się sterownik Vialis Składa się on z: modułu CMM - monitor kolizji modułu IFCM - nadzór sygnałów czerwonych moduł LSB4 - moduł wykonawczy grup sygnałowych moduł SBC060 - główna płyta procesorowa sterownika moduł MSU (Multi Switch Unit) - odpowiadający za pobudza...

Parametry strumieni pojazdów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

PARAMETRY STRUMIENI POJAZDÓW: * intensywność strumienia pojazdów - uwzględnia w sposób pośredni (w met. wiązkowych) Może służyć do obl. Szerokości wiązek *czas podróży między sąsiednimi skrzyżowaniami - dana wejściowa, której wartość może ulegać zmianie podczas koordynacji .Jest to czas podróży mi...

Przeciążenie wlotu przy sterowaniu akomodacyjnym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Przeciążenie wlotu przy sterowaniu akomodacyjnym • może do tego dojść gdy nastąpi przerwanie sygnału w warunkach istniejącej kolejki pojazdów - dla strumieni obsługiwanych • dla strumieni nieobsługiwanych - gdy nastąpi zablokowanie algory...

Elementy składowe typowego sygnalizatora drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Elementy składowe typowego sygnalizatora drogowego Zestaw sygnałowy (Daszek Drzwiczki Uszczelka komory Uszczelka soczewki Soczewka Żaluzja Żarówka Odbłyśnik Komora Oprawka żarówki) Konsola KZ ...

Moduł - faza po fazie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

faza po fazie Program sygnalizacji jest podzielony na pewnego rodzaju fazy sygnalizacji. W ramach każdej fazy jest pewna liczba przedziałów sygnalizacyjnych. Każda z faz realizowana jest metodą przedział po przedziale. W metodzie tej istnieje pewien przepis, który określa warunki przebywania w danym...

Funkcje realizowane w ramach zadania kontroli poprawno_ci dzia_ania st...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 105

Funkcje realizowane w ramach zadania kontroli poprawności działania sterownika Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. Nadzór wszystkich urządzeń w systemie i podejmowanie decyzji o tym jak sterownik ma zadziałać w sytuacjach awaryjnych (uszkodzenie stacji detektorowej) Dokonywane jest śledzenie pewnych ...