Dr inż. Marek Buda - strona 5

Parametry ciągu komunikacyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

PARAMETRY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO: * liczba skrzyżowań -muszą być co najmniej 2 skrzyżowania i ich liczba nie ulega zmianie podczas cyklu obliczania koordynacji * odległości miedzy skrzyżowaniami : -nie ulegają zmianie podczas cyklu obliczania koordynacji -za odległość przyjmuje się odległość mied...

Proces projektowania sterowania akomodacyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

Proces projektowania sterowania akomodacyjnego 1. Określenie odpowiedniej względem linii zatrzymania odległości umieszczenia detektorów 2. Dobór algorytmu sterowania (parametrów sterowania) -skład faz -sekwencja faz -przedziały mię...

Sterowanie ruchem drogowym - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 238

Na czym polega zadanie liniowej koordynacji sygnalizacji świetlnej (wzdłuż ciągu komunikacyjnego) oraz funkcję celu uwzględnianą w rozwiązaniu. Wyjaśnij pojęcie offsetu i prostej podziału drogi. W ujęciu wiązek koordynacyjnych wyjaś...

Skrzyżowanie krytyczne - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Skrzyżowanie krytyczne Skrzyżowanie krytyczne- jeżeli istnieje skrzyżowanie na którym koniec sygnału zabraniającego ogranicza szerokość wiązki na kierunku A lub B to początek tego sygnału musi ograniczać jedną z wiązek . Skrzyżowanie na którym występuje taka sytuacja to skrzyżowanie krytyczne a mia...

Sterowanie akomodacyjne - definicja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 294

Sterowanie akomodacyjne - sterowanie mające na celu dostosowanie następstwa realizacji sygnałów zezwalających i czasów emisji tych sygnałówko występującego zapotrzebowania uczestników ruchu. Przełożenie jednostkowe (wart. progowa) powinno być tak dobrane aby zapewnić przejazd przez skrzyżowanie po...

Etapy działań w makrosterowaniu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Etapy działań w makrosterowaniu Makrosterowanie - sterowanie na poziomie nadrzędnym. Wyróżniamy 3 etapy działań : Obliczanie planów sygnalizacji Oparte na maksymalizacji szerokości wiązki Oparte na minimalizacji strat czasu SYNCHRO Metody mieszane Wybór planu sygnalizacji Określenie chwili ki...

Metoda - krok po kroku

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

krok po kroku W metodzie tej program składa się z przedziałów sygnalizacyjnych, których czas jest równy krokowi zegarowemu generatora podstawy czasu. Licznik impulsów określa dł. cyklu sygnalizacji oraz czasy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych stanów grup sygnalizacyjnych. Realizacje: -stały...

Podział na podobszary - kryteria

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Podaj kryteria jakimi można kierować się przy ustalaniu podziału na podobszary w systemach sterowania ruchem drogowym na podstawie układu drogowego na podstawie rodzaju odbywającego się ruchu na danym obszarze (ten sposób bardziej preferowany) Pewne firmy proponują dynamiczny sposób łączenia obsz...

Środki oznakowania poziomego - wymagania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Podaj wymagania użytkowe jakim powinny odpowiadać środki oznakowania poziomego Poziome znaki drogowe są to umieszczone na powierzchni jezdni: linie, strzałki, symbole i napisy. Wymagania użytkowe dotyczące oznakowania poziomego: trwałość fizyczn...

Metoda - przedział po przedziale

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

przedział po przedziale W metodzie tej program składa się z przedziałów o programowanym czasie ich trwania. Podstawowe elementy: -stały lub regulowany generator podst. czasu -licznik impulsów generatora -licznik przedziałów sygnalizacji -układy programowania czasów przedziału sygnalizacji -ukł...