Dr inż. Lech Konopiński - strona 14

Płaszczyzna fazowa - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Płaszczyzna fazowa Co to jest? portret fazowy płaszczyzna fazowa trajektoria fazowa izoklina Jakiego rodzaju jest punkt osobliwy dla a0 i a1 (a0=-13, a1=-7) Jaki przebieg mają trajektorie wahadła matematycznego Jak za pomocą równań iz...

Praca przekaźnika z oporem szeregowym zbocznikowanym pojemnością - wyk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Praca przekaźnika z oporem szeregowym zbocznikowanym pojemnością. Równoległe przyłączenie kondensatora do rezystancji nie powinno spowodować różnicy w czasach zwalniania (rozwierania) w stosunku do pracy przekaźnika połączonego z oporem szeregowym. Jest to spowodowane rozładowywaniem kondensatora p...

Układ stabilny asymptotycznie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231

Układ stabilny asymptotycznie Układ stabilny asymptotycznie - taki liniowy układ dynamiczny, że przy dowolnym ograniczonym sygnale wejściowym sygnał wyjściowy pozostaje ograniczony. Układ dynamiczny jest stabilny asymptotycznie, gdy wszy...

Działanie regulatora - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

W regulatorze występuje: -porównanie aktualnej wartości zmiennej kontrolowanej z wartością zadaną rej zmiennej (określenie wartości uchybu regulacji). -Wytworzenie sygnału wyjścio...

Postać zespolona transmitancji widmowej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Postać zespolona transmitancji widmowej: Postać zespolona transmitancji widmowej jako suma składników: rzeczywistego i urojonego: Postać wykładnicza transmitancji widmowej: Postać transmitancji widmowej w zapisie symbolicznym (sygnały...

Wymagania dla układów automatycznej regulacji - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

Wymagania dla układów automatycznej regulacji. Wymagania stawiane układom automatycznej regulacji to: dokładność regulacji, stabilność regulacji, wymagania odnoszące się do wskaźników jakości regulacji. ...

Zadanie ze sterowalności - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 315

Zadanie ze sterowalności Dana jest struktura regulatora o określonych transmitancjach, jak na rysunku. Dokonać syntezę układu i wyprowadzić równania stanu i wyjścia. ...

Regulacja - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Pytania Regulacja Rodzaje regulacji: podział Identyfikacja obiektu regulacji - dzieli się na 2 części - identyfikacja części statycznej I 5. Uchyb zastosowanie ...