Dr inż. Lech Konopiński - strona 13

Trasmitacja operatorowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

TRANSMITANCJA OPERATOROWA Jest to stosunek transformat wyjściowej do transformaty wielkości wejściowej przy zerowych warunkach początkowych . G(s)=y(s)/u(s) TRANSMITANCJA WIDMOWA G(jw)=y / u Przejście z transmitancji operator...

Układ nadążny - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Układ nadążny - inaczej układ śledzący, jest rodzajem układu sterowania. Sygnał sterujący x0 jest nieznaną funkcją czasu. Zmiany sygnału sterującego x0 nie zależą od procesu zachodzącego wewnątrz układu automatycznej regulacji, ale są wywołan...

Układ stabilny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Układ stabilny - taki liniowy układ dynamiczny, gdy dla wszystkich (ograniczonych) stanów początkowych x(t0) przy braku wymuszeń (zerowym sygnale wejściowym) sygnał wyjściowy pozostaje ograniczony. Warunkiem koniecznym stabilności jest, b...

Układ sterowalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Układ sterowalny - układ, który stosując ograniczone przedziałami sterowanie można przeprowadzić z dowolnie zadanego stanu początkowego do początku układu współrzędnych przestrzeni stanów w skończonym czasie. Układ sterowalny jest układem, w którem wektor sygnałów wejściowych oddziaływuje na wszyst...

Wpływ części całkującej i różniczkującej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Wyjaśnić wpływ części: I (całkującej) i D (różniczkującej) na proces regulacji. Narysować przykładową cha-tykę regulacji z obiektem inercyjnym. RÓŻ.- zapewnia stabilność układu CAŁ.- zapewnia ostatyzm układu regulacji, na który astabilny ustalony przy zakłóceniu skokowym uchyb jest równy 0, a jego...

Podstawy obliczania transmitancji operatorowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Podstawy obliczania transmitancji operatorowej Znajdujemy transformatę Laplace'a obu stron równania: Po znalezieniu transformat obu stron równania, na podstawie poznanych twierdzeń Laplace'a otrzymujemy: gdzie: Po wyłączeniu przed n...

Przykład dla charakterystyk częstotliwościowych - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 245

Przykład dla charakterystyk częstotliwościowych: Wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe dla obiektu inercyjnego (I rzędu) W celu wyznaczenia poszczególnych charakterystyk przekształcamy wyrażenie na transmitancję pow...

Zasada superpozycji - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Zasada superpozycji: Odpowiedź wypadkowa układu na wymuszenie będące sumą pewnej liczby składowych jest równa sumie odpowiedzi na poszczególne składowe. Sposoby opisu układów statycznych i dynamicznych: ...

Człon różniczkujący - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Człon różniczkujący Równanie różniczkowe członu różniczkującego idealnego gdzie k jest współczynnikiem wzmocnienia równym stosunkowi sygnału wyjściowego do pochodnej sygnału wejściowego.

Budowa AND i OR za pomocą rezystorów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 182

Czy można AND I OR zbudować tylko za pomocą rezystorów? Nie nie można …. . gdyż tylko za ich pomocą nie jest możliwe uzyskanie iloczynu logicznego. Możliwe jest zbudowanie bramki OR która jako pojedynczy element będzie działać poprawnie, lecz z połączenia z innymi takimi bramkami należy liczyć się ...