Dr inż. Joanna Duda - strona 2

Złącze szeregowe COM

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

ZŁĄCZE SZEREGOWE COM - port szeregowy (ang. communication port lub serial port ) w komputerze, umożliwiający podłączenie np. myszy lub modemu. Poprzez złącze COM można także połączyć dwa komputery ze sobą. ...

Przetwornik analogowo-cyfrowy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Metrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY- JEST TO URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WYKONYWANIA OPERACJI PRÓBKOWANIA, KWANTOWANIA I KODOWANIA SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH, CZYLI DO ZMIANY SYGNAŁU A NA SYG C. PRZETWORNIKI PRZETWARZAJA NAPIECIE PRADU ELEKTRYCZNEGO. ...

RMS wartość skuteczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Metrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

RMS- WARTOŚC SKUTECZNA -JEST TO STATYSTYCZNA MIARA SYGNAŁU OKRESOWO ZMIENNEGO. NP. WARTOSC SKUTECZNA PRADU PRZEMIENNEGO JEST TAKA WARTOSCIA PRADU STAŁEGO KTÓRA W CIAGU CZASU RÓWNEMU OKRESOWI PRADU PRZEMINNEGO SPOWODUJE TEN SAM EFEKT CIEPLNY CO DANY SYGNAŁ PRADU PRZEMIENNEGO ...

RS- 232 port szeregowy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

RS-232 - port szeregowy - pochodzi od nazwy angielskiej - Recommended Standard 232 (Polecany Standard 232).  Odnosi się on do protokołu transmisji szeregowej (ang. serial tran...

Topic name

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

Topic name następne zmienne w ustawieniach oprogramowania DDE, z których każda odpowiada za komunikację z jednym z urządzeń obsługiwanych przez serwer DDE (może wystąpić sytuacja że kilka zmiennych komunikuje się z jednym urządzeniem, zmienna taka zbiera Topic name) . ...

Podstawy zarządzania - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Joanna Duda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1778

Scharakteryzuj pojęcie „komórka organizacyjna”. Komórka organizacyjna to elementarna jednostka działania. Jest to zwykle jednostka posiadająca wyodrębniony człon kierowniczy bez względu na jej wielkość. Człon kierowniczy jest zazwyczaj jednoosobowy posiadający uprawnienia władcze, które wykor...

Organizacja i zarządzanie - pytania i odpowiedzi do egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Joanna Duda
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyjąć hipotezę (Krzyżanowski) że człowiek ma wrodzone dążenie do używania metod jak najbardziej skutecznych w swoim dział...

Forma prawna spółki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Joanna Duda
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiortwami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

Forma prawna spółki a źródła finansowania sektora MSP w świetle przeprowadzonych badań ankietowych Forma prawna spółki a źródła finansowania sektora MSP w świetle przeprowadzonych badań ankietowych — Legal form of the companies in S...

Wizualizacja danych - sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

J. Duda. Notatka składa się z 3 stron. WIZUALIZACJA DANYCH Wizualizacja - jest to ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji . Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstra...

Wizualizacja danych pomiarowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

TRENDY- są to wykresy zmian parametrów procesu w funkcji czasu.Wyróżniamy dwa rodzaje trendów: • rzeczywisty - przedstawia zmianę wartości parametrów procesu w czasie rzeczywistym czyli w chwili obecnej; • historyczny - przedstawia zmianę wartości parametrów procesu w z określonego wycinka czasu w ...