Dr inż. Beata Malczewska - strona 2

Energia geotermalna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

Energia geotermalna - W niektórych skałach, na pewnych głębokościach krąży energia w postaci pary wodnej lub gorącej wody. Ta cieplna energia wnętrza Ziemi może być wykorzystana w sposób bezpośredni lub pośredni. Gejzery- Zebrana gorąc...

Energia prądów morskich-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Energia prądów morskich: Umieszczone pod woda turbiny napędzane są energią prądów morskich. Produkowana energia elektryczna transportowana jest podwodnym kablem do sieci na lądzie. Energie

Energia słoneczna - kolektory słoneczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Energia Słoneczna. Pasywną energię słoneczną można wykorzystywać bezpośrednio do ogrzewania budynków o nowoczesnej konstrukcji. Technologia pozwala także przekształcać energię słoneczną w ciepło lub w energię elektryczną. Kolektor termiczny (inaczej niskotemperaturowy 100°C, to ogromne wklęsłe zwi...

Energia wiatru - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Energia wiatru - wykład jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Współcześnie stosowane turbiny wiatrowe przekształcają ją na energię mechaniczną, która dalej zamieniana jest...

Energia wiatru- ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Energia wiatru. - ćwiczenia Wiatrak, wynaleziony około I w p.n.e. i używany do mielenia zboża lub pompowania wody, znajduje dzisiaj, choć w innej postaci, zastosowanie w elektrowniach wiatrowych. Historia: * wykorzystanie energii wiatru z...

Energia wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Energia wody- Woda pokrywa aż trzy czwarte naszej planety. Od dawna znajdowała zastosowanie w domach, rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Dziś stanowi również jeden z największych potencjałów energetycznych. Energia spadku wody - Energi...

Instalacja solarna do ogrzewania wody użytkowej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Instalacja solarna do ogrzewania wody użytkowej. Pozyskiwaniu energii cieplnej ze słońca zachodzi na skutek zjawiska konwersji fototermicznej. Najwięcej problemów stwarza nie tyle samo jej uzyskanie, co zmagazynowanie i wykorzystanie we właś...

Konwersja i kolektory-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

KONWERSJA Proces przetwarzania energii słonecznej na energię cieplną lub elektryczną nazywany konwersją. Istnieją trzy podstawowe, pierwotne rodzaje konwersji. Konwersja fotochemiczna - jest to proces fotochemiczny prowadzący do tworzenia wysokoenergetycznych

Ogniwa fotowoltaiczne -opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE Ogniwa fotowoltaiczne działają na zasadzie wspomnianego już wcześniej efektu fotowoltaicznego (konwersji fotowoltaicznej ). Efekt ten został zaobserwowany ponad sto lat temu przez francuskiego fizyka Alexandra Edmunda Becquerela w 1839 roku. Zjawisko to polega na bezpośredniej...

Przenikanie ciepła-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Przenikanie ciepła W budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej bardzo istotną rolę odgrywa konstrukcja przegród zewnętrznych. Struktura tych przegród i rodzaj zastosowanych w nich materiałów wpływają zasadniczo na rodzaj procesów, jakie zachodzą na styku dwóch różnych ośrodków, k...