Dr inż. Agnieszka Krząkała

note /search

Wykłady z chemii: termodynamika (wersja angielska)

  • Politechnika Śląska
  • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2387

Cała praca jest w języku angielskim, obejmuje takie zagadnienia jak: pierwsze prawo termodynamiki, pojemność cieplna, standardowe entalpie, prawo Hess'a, pojemność cieplna i entalpia w niestandardowych warunkach, entropia, drugie prawo termodynamiki, entalpia swobodna Gibbsa oraz równowaga chemiczn...

Chemia budowlana, materiał z laborek

  • Politechnika Śląska
  • Chemia budowlana
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3619

doc, ma 8 stron i porusza zagadnienia takie jak: wiązania wewnątrzcząsteczkowe, jonowe, atomowe, metaliczne, wiązania międzycząsteczkowe, wodorowe, Van der Vaals?a , dysocjacja elektrolityczna, stężenie roztworu, reakcje chemiczne, klasyfikacja związków nieorganicznych, tlenki, kwasy, zasady, sole, ...