Dr Hubert Obora

note /search

TQM - wspolczesne metody i koncepcje zarzadzania

  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4578

Materialy nt. TQM - slajdy z zajęć z z doktorem Hubertem Oborą z przedmiotu współczesne metody i koncepcje zarządzania. Omówiono w dokonania w tej materii Deminga, Jurana i Crosby\'ego. Scharakteryzowano elementy filozofii TQM. W niniejszej prezentacji można znaleźć omówienia następujących pojęć: wd...

CSI SERVQUAL, badanie satysfakcji klientow

Pobrań: 245
Wyświetleń: 5488

Prezentacja z tematu badania satysfakcji klientów. Prezentacja zawiera 13 slajdów. Zawartość prezentacji jest następująca. Metoda CSI: definicja metody CSI, procedura postępowania w metodzie CSI, Fragment przykładowego formularza ankiety do metody CSI, Przykład formularza do identyfikacji CSI, wzór ...

Wspolczesne metody i koncepcje zarzadzania- sciaga

Pobrań: 826
Wyświetleń: 5726

Sciaga na egzamin z Wspolczesnych metod i koncepcji zarzadzania - opracowana na podstawiem materialow i slajdow dr. Obory z UEk Krakow Benchmarking – uczenie się od najlepszych – punkt orientacyjny w terenie, wzorcowe przeds – został wprowadzony pod koniec lat 70. w firmie Xerox - w zarz bench okre...

Lean Manufacturing - prezentacja

Pobrań: 420
Wyświetleń: 5880

Wykłady są w formie 45 slajdów i poruszają zagadnienia takie jak: lean production, cel stosunków konkurencyjnych, wewnętrzna konkurencja, kryteria pomiaru wydajności pracowników, autonomiczne kształtowanie jakości, horyzontalne zabezpieczenie jakości, wertykalne zabezpieczenie wartości. Notatka por...

Formularz metody SERVQUAL

Pobrań: 196
Wyświetleń: 5089

SERVQUAL to system pomiaru jakości obsługi, w ramach którego ocenia si punktowo stopień wypełnienia przez organizację (w odczuciu klienta) pięciu głównych wymagań: niezawodność, odpowiedzialność, zaufania ,empatii i zapewnienia dostępu do sprzętu, materiałów i personelu. Formularz SERVQUAL, cz. I ...

Benchmarking w doskonaleniu organizacji firmy

Pobrań: 231
Wyświetleń: 3542

Ma objętość 14 slajdów. Notatka to właściwie slajdy z zajęć z dr. Hubert Obora z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Notatka przedstawia następujące zagadnienia: benchmarking w doskonaleniu organizacji firmy, rodzaje benchmarkingu, ocena rodzajów benchmarkingu, istotność benchmarkingu podmiotowe...

Reengineering

Pobrań: 413
Wyświetleń: 4767

Całość przedstawia Reengineering. Są to slajdy z zajęć dr. Huberta Obary.Tematy w niej omówione to: Reengineering, podejście procesowe, definicja procesu, zarządzanie procesowe ...

Reengineering - prezentacja

Pobrań: 392
Wyświetleń: 5495

Prezentacja dotyczy reengineeringu, ma 7 slajdów i porusza takie zagadnienia tak: definicja reengineeringu, M. Ghertman, Z. Martyniak, ogólne zasady reengineeringu wg P. Grange, szczegółowe, zasady reengineeringu wg M. Hammera, metodyka reengineeringu wg M. Hammera i J. Champy?ego, zmiany w organiz...

Benchmarking - prezentacja

Pobrań: 315
Wyświetleń: 4564

Prezentacja dotyczy benchmarkingu, ma 7 slajdów i porusza zagadnienia takie jak: definicje benchmarkingu, słownik Webstera, P. Horvath, R.N. Herter, R.C. Camp, G.J. Balm, rodzaje benchmarkingu, porównanie rodzajów benchmarkingu, metodyka benchmarkingu według H. Langnera, według R.C. Campa. ...