Dr hab. Marian Kozielski - strona 3

Reakcje jądrowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Reakcje jądrowe. Przykłady: rozpad uranu i synteza wodoru. Rozpad uranu: jądro uranu bombardujemy neutronem Jądro staje się niestabilne i rozpada się Powstają 2 neutrony, które powodują ...

Względność ruchu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Względność ruchu, układy inercjalne i nieinercjalne. Transformacje Galileusza a transformacje Lorentza. Układy inercjalne - układy, które spoczywają lub poruszają się ruchem jednostajnym bez przyspieszenia; Np. pociąg, samochód w

Zachowanie się cząstki w prostokątnej studni potencjału.

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Zachowanie się cząstki w prostokątnej studni potencjału. Elektron znajduje się w studni potencjału, gdy jest on uwięziony w pewnym obszarze przestrzeni przez pole elektryczne, na przykład elektron w atomie, który jest przyciągany siłami kulombowskimi przez dodatnio naładowane jadra. Jego energia w...

Równanie Schrodringera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Równanie Schrődringera. Znaczenie w fizyce kwantowej. Równanie Schrodringera: U- energia potencjalna cząstki, E- energia całkowita, m- masa cząstki Postać skrócona: Gdzie: -

Zasada korespondencji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Zasada korespondencji ZASADA KORESPONDENCJI Wzory relatywistyczne przechodzą w granicy we wzory klasyczne. Zasada korespondencji głosi, że w naukach ścisłych sprawdzenie doświadczalnie prawa nie są obalone przez nową teorię. Nowa teoria ustanawia zakres ważności starej teorii i rozszerza ten zakr...

Zimna emisja elektronów z metalu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Zimna emisja elektronów z metalu oraz rozpad promieniotwórczy jako przykład efektu tunelowego. W diodzie elektronowej przy dużym napięciu przepływa pewien prąd elektryczny, nawet wtedy gdy katoda nie jest podgrzana. Elektrony wylatują z metalu mimo...

Efekt tunelowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Efekt tunelowy. Prostokątna bariera potencjału. Zasada nieokreśloności a warunek przeniknięcia bariery potencjału. Cząstka przenikająca barierę potencjałów . Zasada nieokreśloności: . Jeżeli nieokreśloność położenia cząstki , to brakuj...

Promieniotwórczość naturalna. Prawo rozpadu promieniotwórczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 280

Promieniotwórczość naturalna. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Wyprowadzenie: N-liczba jąder dn-ubytek w czasie od t do t+dt λ-prawdopodobieństwo rozpadu jądra w jednostce czasu Okres półrozpadu to czas po którym liczba j...