Dr hab. Magdalena Ujma

note /search

Zlepek informacji o pamiętniku Albrychta Radziwiłł

  • Historia nowożytna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Albrycht Stanisław Radziwiłł Stanisław Kazimierz Tokarski- pierwszy biograf A. S. Radziwiłła Pierwszy rękopis zawiera dzieje od śmierci Zygmunta III 30 kwietnia 1632 roku do 24 marca 1653. Pochodził z Nieświesko - Ołyckiej linii Radziwiłłów Herbu Trąby Karol V nadał dziadkowi A. S. Mikołajowi C...

Projekt przegród budowlanych

  • Politechnika Częstochowska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1 Wprowadzenie Obiektem niniejszego opracowania jest kino w mieście Lublin. Podstawę opracowania projektu stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75 z 2002r., nr 201 z 2008r. ze zmianami oraz wszelkie normy. Wymagania cieplno-wilgotnościowe oraz stateczności cieplnej wybranych...