Dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Ochrona własności intelektualnej- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Katarzyna Grzybczyk
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1673

Ochrona własności intelektualnej Dr Katarzyna Grzybczyk Wykład 1 Wlasnosc intelektualna - IPR, obejmuje wszelkie wytwory intelektu ludziego i dotyczy dobr niematerialnych. Dobra osobiste - życie, wizerunek, nazwisko, status, prawo wolności, ...

Ochrona własności intelektualnej- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Katarzyna Grzybczyk
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1365

Ochrona własności intelektualnej Dr Katarzyna Grzybczyk Wykład 1 Rodzaje utworów: samoistne - tworzone z własnej "podniety twórczej", własnych przeżyć, = utwory inspirowane - pod wpływem innego utworu (niemoga być z tej samej dziedziny), autorem jest twórca; nie musi sie powoływać na ...

Ochrona własności intelektualnej- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Katarzyna Grzybczyk
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1358

Ochrona własności intelektualnej Dr Katarzyna Grzybczyk Wykład 1 Autorskie prawo osobiste. A. Autorskie prawa majątkowe - mogą być przedmiotem obrotu, są niezależne od tego, kto je posiada. B. autorskie prawa osobiste- pozosta...