Dr hab. Józef Jerzy Biolik - strona 2

Zadania z kolokwium zaliczeniowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Józef Jerzy Biolik
  • Ekonometria
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1197

Zad.1. Za pomocą testu J na poziomie istotności α = 0,05 zweryfikować hipotezę o braku autokorelacji w następującym ciągu reszt modelu. Obliczono, że współczynnik autokorelacji res...