Dr hab. Józef Jerzy Biolik

Wykład - ekonometria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 1918

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 1 Literatura: A. Barczak, J. Biolik - „Podstawy ekonometrii” Z. Pawłowski - „Ekonometria” E. Nowak - „Zarys metod ekonometrii” Egzamin - teoria 20%; zadania 80% EKONOMETRIA bada zależności ekonomiczne stosując metody statystyczne. Model ekonom...

Wykład - Metoda najmniejszych kwadratów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1225

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 2 Metoda najmniejszych kwadratów MNK służy do szacowania parametrów: Równań liniowych względem parametrów Równań sprowadzalnych do postaci liniowej względem parametrów Należy oszacować parametr strukturalne

Wykład - Estymacja parametrów rozkładu składnika losowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 490
Wyświetleń: 763

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 3 Estymacja parametrów rozkładu składnika losowego ξ Realizacje składników losowych są nieobserwowalne. Reszty ui traktuje się jako oceny realizacji ξ. W oparciu o reszty (MNK) szacuje się parametry rozkładu ξ. Szacuje się model: . Po oszacowaniu...

Wykład - Testowanie hipotez

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 357
Wyświetleń: 623

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 4 Testowanie hipotez Do założeń klasycznego modelu liniowego dołącza się założenie o normalności rozkładu ξ. Tylko gdy ξ ma rozkład normalny, można opracować testy statystyczne. Testuje...

Wykład - Test Durbina-Watsona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 357
Wyświetleń: 966

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 5 Test Durbina-Watsona Jest to test istotności współczynnika autokorelacji. Dotyczy tylko współczynnika autokorelacji rzędu 1. W odniesieniu do dowolnego ρτ stosuje się inne testy. H0: ρ1=...

Wykład - Test J jako test niezależności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 196
Wyświetleń: 490

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 6 Test J Test J jako test niezależności Rozpatruje się ciąg {Zt} zmiennych losowych ciągłych, mających w rozkładach brzegowych tę samą nadzieję matematyczną. Dany jest ciąg obserwacji z1, z2, z3, …, zn na zmiennych Zt. Mogą one oznaczać reszty mode...

Wykład - Predykcja nieobciążona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 259
Wyświetleń: 798

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 7 Predykcja nieobciążona T - okresy przyszły YT - zmienna prognozowana yT - przyszła wartość zmiennej prognozowanej yTp - wartość prognozowana Zgodnie z zasadą predykcji nieobciążonej jako wartość prognozowaną przyjmuje się wartość nadziei mate...

Wykład - Własności estymatorów KMNK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1008

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 8 Własności estymatorów KMNK Cechy estymatorów: nieobciążoność efektywność zgodność Tw: W klasycznym modelu liniowym estymatory a parametrów strukturalnych α są nieobciążone. Estymatory są nieobciążone wówczas, gdy E(a)=α W dowodzeniu korzysta ...

Wykład - Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1652

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 9 Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów W przypadku niespełnienia założenia właściwą - z teoretycznego punktu widzenia - metodą estymacji modelu jest uogólniona metoda Aitkena. Pokazuje ona najodpowiedniejszy sposób postępowania. Jej istotą jes...

Wykład - Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1925

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 10 Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów Jeśli każde równanie modelu jest jednoznacznie identyfikowalne, to istnieje możliwość obliczenia parametrów postaci strukturalnej - w oparciu o znajomość parametrów postaci zredukowanej. W przypadku jedn...