Dr hab. Joanna Jeleń - strona 2

Układ chłonny ,nerwowy, narzady zmysłów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Układ chłonny . Około 1,5 l limfy krąży w organizmie. Składa się z naczyń i węzłów chłonnych oraz pni limfatycznych. Limfa posiada wszystko to samo co krew prócz czerwonych krwinek. Pod przeponą znajduje się zbiornik mleczu skąd zaczyna się limfatyczny zbiornik piersiowy zawierający ¾ limfy w org...

Układ hormonalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1848

U kład hormonalny : wspólną cechą hormonów jest to że wytworzone w jednym narządzie są przenoszone przez płyny ustrojowe i oddziałują na czynność innych narządów. Hormony pod względem budowy dzielimy na 2 grupy: pochodne cholesterolu (wiążą się z receptorami w cytoplazmie komórek i powodują zmian...

Układ kostny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2051

UKŁAD KOSTNY Układ kostny stanowi bierny element aparatu ruchu. Głównym zadaniem szkieletu, jako zrębu budowy całego organizmu, jest pełnienie funkcji podporowej, ruchowej i amortyzacyjnej. Oprócz tego wiele elementów kostnych stanowi ochronę narządów trzewnych i nerwowych (np. klatka piersiowa, ...

Układ krwionośny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1547

UKŁAD KRWIONOŚNY Serce położone jest niesymetrycznie w śródpiersiu przednim. Budowa ścian serca: wsierdzie, mięśniówka serca, nasierdzie Budowa mięśnia: przyczepia się do zrąbu ścięgnist...

Układ krwionośny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Aorta tworzy łuk wstępujący od którego odchodzą: 1. Tętnica bezimienna rozdwaja się na tętnice podobojczykową (unaczynia prawy bark i ramię) i na prawa tętnicę szyjną wspólną (unaczynia prawa część głowy)  2. Tętnica szyjna wspólna lewa - unaczynia lewą część głowy. 3. Tętnica podobojczykowa lewa...

Układ mięśniowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1981

Układ mięśniowy. Układ mięśniowy - W ciele człowieka występują dwa rodzaje mięśni . Stanowią przeciętnie 40% masy całego ciała. Typowy mięsień szkieletowy zbudowany jest z brzuśca oraz ścięgien . Brzusiec jest skupieniem włókien mięśniow...

Układ nerwowy-wprowadzenie do anatomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1988

Wprowadzenie do anatomii układu nerwowego Układ nerwowy jest najważniejszym układem integrującym funkcjonowanie tkanek i narządów ustroju człowieka. Jego złożona budowa warunkuje różne pod względem rodzaju podziały. Stąd też dla pełniejszego zrozumienia zagadnienia występuje potrzeba całościowego...

Układ nerwowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1757

Układ nerwowy Zadaniem układu nerwowego jest nadzorowanie czynności narządów wewnętrznych żywego organizmu oraz umożliwianie mu kontaktów ze światem zewnętrznym. Układ nerwowy dzieli się na część ośrodkową (mózgowie i rdzeń kręgowy) oraz część obwodową - układ nerwów i zakończeń nerwowych. Mózgow...

Układ nerwowy ośrodkowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

I. UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY 1.Rdzeń kręgowy Budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego : Rdzeń kręgowy położony jest w kanale kręgowym. Górną jego granice stanowi otwór wielki kończy się zaś na wysokości I-II

Układ nerwowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2247

Układ nerwowy spełnia role koordynatora licznych czynności ustrojowych. Funkcje swoje wypełnia na zasadzie samoregulacji. W procesach tych powstają substancje chemiczne, które mają decydujące znaczenie dla czynności u8kładu nerwowego. Układ nerwowy odbiera informacje ze środowiska zew. i wew. Pop...