Dr hab. inż. Halina Podsiadło

note /search

Alkohole i fenole porównanie właściwości

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Chemia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2317

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ALKOHOLI I FENOLI Alkohole i fenole wykazują wiele podobieństw, np. są małolotne, rozpuszczalne w wodzie (dotyczy małych cząsteczek tych związków), tworzą między swoimi cząsteczkami wiązania wodorowe i są palne. Mimo tego te dwie klasy związków należy rozpatrywać oddzielnie...

Opracowanie do egzaminu - Zasady Termodynamiki

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Chemia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1855

1.Zasady Termodynamiki-definicje, wzory, wykresy. *0 zasada termodynamiki = istnienie temperatury empirycznej; ciało w równowadze termodynamicznej ma wszędzie tą samą temperaturę, oraz jeżeli 3 układy A, B i C mogą się wymieniać ciepłem, to są one w równowadze termodynamicznej. *1 zasada termodyn...

Podział związków

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Chemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2786

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW WIELOFUNKCYJNYCH Związki wielofunkcyjne to takie, w których występuje więcej niż jedna grupa funkcyjna. Właściwości chemiczne tych związków zależą od wszystkich grup funkcyjnych w nich występujących. Poniżej przedstawion...