Dr hab. Dagmara Lewicka

note /search

Psychologia w pracy menadżera

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5509

Motywowanie pracowników Teorie motywacji do pracy oparte na zaspokajaniu potrzeb. Teoria potrzeb Maslowa Na pytanie, co motywuje człowieka do działania, odpowiada, że: niezaspokojone potrzeby tworzące hierarchię od potrzeb niższego rzędu do potrzeb wyższego rzędu. Klasyfikacja Maslowa obejmuje n...

Psychologia wykłady - Przywództwo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Psychologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2954

Wykład 1 Psychologia: Jest nauką o człowieku Jego świadomej i nieświadomej działalności To procesy i prawa rządzące zachowaniem Nauka o człowieku i jego funkcjonowanie w środowisku społecznym Nauka o regulacji wzajemnych stosunków organizmów żywych z ich otoczenia Organizmy funkcjonują w środ...