Dr hab. Andrzej Gaca - strona 7

Polska pod zaborami - władze krajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: władze krajowe,marszałek, Wydział Krajowy, Sejm Krajowy, rady miejskie, rada powiatowa, wydział powiatowy....

Polska pod zaborami - centralne władze wykonawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: centralne władze wykonawcze, namiestnik, Rada Administracyjna, Rada Tanu, komisje rządowe, minister sekretarz stanu....

Polska pod zaborami - charakterystyka ogólna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zagadnienia ogólne Polski pod zaborami, fazy ustrojowe, Królestwo Kongresowe, Kraj Przywiślański, car Mikołaj I....

Polska pod zaborami - likwidacja odrębności ustrojowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: likwidacja odrębności ustrojowych w Królestwie, likwidacja polskich organów władzy, Kancelaria Cesarska, Komisja Rządowa Sprawiedliwości. ...

Polska pod zaborami - pomiędzy powstaniami 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Królestwo Kongresowe pomiędzy powstaniem listopadowym, a powstaniem styczniowym, gubernie, naczelnicy, sfera admini...

Polska pod zaborami - sądy karne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sądy karne, sądy policji prostej, sądy policji poprawczej, sądy kryminalne, Sąd Najwyższej Instancji, Sąd Sejmowy....

Polska pod zaborami - organizacja sądowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: organizacja sądownictwa, zasady formalnej równości wobec prawa, sądy cywilne, trybunały cywilne, sąd apelacyjny....

Polska pod zaborami - senat księstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: senat księstwa warszawskiego, rada stanu, prawo sankcji ustawodawczej, kompetencje parlamentu, skład senatu....

Zabór rosyjski - organizacja sądów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Polska pod zaborami, zabór rosyjski, organizacja sądownictwa, Departamenty Senatu Rządzącego w Petersburgu,

Zabór rosyjski - stosunki społeczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: stosunki społeczne w zaborze rosyjskim, szlachta, sejmiki, szlachta zaściankowa, sejmiki, urzędnicy, eliminacja szlachty uboższej....