Dr hab. Andrzej Gaca - strona 6

Zabór rosyjski - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: terytorium zajęte przez Rosję, zabór rosyjski, Cesarstwo Rosyjskie, ziemie polskie włączone do Rosji, obwód białostocki, Prusy ...

Polska przedrozbiorowa - chłopi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: monarchia konstytucyjna, chłopstwo, opieka prawa i rządu krajowego, administracja państwowa, ustawa z kwietnia 1792 r....

Naczelnik i Rada Najwyższa Narodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: władza powstańcza, Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, Rada Najwyższa Narodowa, komisje wojewódzki porządkowe, dozorca, działania kolegialne....

Reformy Sejmu - 1767-1768r.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prawa kardynalne, gwarancja Katarzyny II, prawa polityczne, prawa ekonomiczne, reforma sejmików,

Reformy skarbowe i wojskowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: reformy skarbowe, reformy wojskowe, Sejm Czteroletni, aukcja wojska, "wieczysta ofiara", zmiana systemu poboru armii....

Reformy z Lat 1773-1776r. - KEN i Rada Nieustająca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rada Nieustająca, Komisja Edukacji Narodowej, sejm rozbiorowy, sprawozdania komisji, zakon

WŁadze powstania kościuszkowieskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: powstanie kościuszkowskie jako próba ratowania niepodległości Rzeczypospolitej, akt powstania, konfederacja "obywateli mieszkanców", akt krakowski....

Monarchia patrymonialna - organizacja sądownictwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sąd monarszy, sąd kasztelański, sąd kościelny, oficjał, sądy prawa niemieckiego, sądy ławnicze, ortyle, sąd leński....

Unia polsko-litewska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: unia polsko-litewska, postanowienia z Horodła, bitwa pod Tatarami nad Worskłą, Unia wileńsko-radomska, unia horodelska....

Władza królewska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Korona Królestwa Polskiego, publiczno-prawny charakter władzy państwowej, przysięga koronacyjna, władza królewska, uprawnienia w zakresie zarządu państwem....