Dr Ewa Genge

Analiza w badaniach rynku - ćwiczenia cz. 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Genge
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Analiza statystyczna w badaniach rynku dr Ewa Genge Ćwiczenia 3 Analiza warjancji (np. testowanie hipotez, czy różna od średniej). Niezależne zmienne Wariancje w próbach sobie równe Zmienne rozkłady normalne (zmienna ciągła y) Sprawdzamy czy spożycie kalorii różni się w różnych krajach. Czy ró...

Analiza w badaniach rynku - ćwiczenia cz. 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Genge
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Analiza statystyczna w badaniach rynku dr Ewa Genge Ćwiczenia 1 R dane=c(3,2,25,90,30,30,10)##liczba kilometrów na uczelnie w naszej grupie## dane summary(dane) # jako macierz np. x=matrix(c(1,3,3,7,10),ncol=1) #ncol - liczba kolumn x=matrix(c(1,3,3,7,10),nrow=1) #nrow - liczba wierszy # jak...

Analiza w badaniach rynku - ćwiczenia cz. 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Genge
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Analiza statystyczna w badaniach rynku dr Ewa Genge Ćwiczenia 2 R library(ca) ##zawiera funkcje do analizy korespondencji## library(faraway) ##zawiera zbiór danych debt## library(vcd) ##zawiera miary współzależności## library(clusterSim) ##zawiera indeks sylwetkowydo taksonomii## options(OutD...