Dr Danuta Rode

Psychologia sądowa - ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2093

Psychologia sądowa - ćwiczenia Czynniki wpływające za zdrowe małżeństwo: Wspólnie spędzany czas Akcent duchowy Zdolności negocjacyjne Dojrzałość Zabawa i humor Intymność Oddanie Rodzaje małżeństw: m. aktywno-pasywne m. aktywno-przeciwst...

Psychologia sądowa - wykład 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4466

Temat wykładu brzmiał: Biegły w świetle kodeksu postępowania karnego, diagnoza, ekspertyza sądowa i opinia sądowa. Notatka zawiera informacje o tym jakie role i funkcje wg prawa przysługują biegłemu, jaki powinien być biegły psy...

Psychologia sądowa - wykład 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2821

Tematami wykładu były: ustalenia terminologiczne w opiniodawstwie sądowym w sprawach rozwodowych, czynniki ryzyka rozpadu małżeńskiego stron, rozwód z psychologicznego punktu widzenia według Kaslow i Schwartz. Notatka zawiera informacje o tym jak wygląda rozwód w polskim prawie, kiedy można podjąć ...

Propedeutyka Psychologii Klinicznej - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2324

Temat wykładu brzmiał: Czynniki dezorganizujące zachowanie jednostki. W notatce tej opisane zostały następujące zagadnienia: czynniki genetyczne dezorganizujące zachowanie jednostki, czynniki biologiczne dezorganizujące zachowanie jednostki, czynniki społeczne dezorganizujące zachowanie jednostki, ...

Psychologia sądowa - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2324

Tematem tych ćwiczeń było: Opiniodawstwo sądowe w sprawach nieletnich, metodologia badań. Notatka składa się z 2 stron. Krótko opisane na nich jest organizacja całego badania: analiza dokumentów, badanie psychologiczne z rodzicami nieletnimi, badanie psychologiczne z nieletnim (kategoria rozwojowa ...

Psychologia sądowa - ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3738

Tematem tych ćwiczeń było: Metodologia badań w opiniodawstwie nieletnich, diagnoza nieletniego. Notatka składa się z 2 stron. Krótko opisane na nich są następujące zagadnienia: obszary diagnozy nieletniego, diagnoza osobowości, diagnoza potencjału intelektualnego, diagnoza czynnika mózgowego, przy...

Propedeutyka Psychologii Klinicznej - wykład 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1911

W notatce tej opisane zostały następujące zagadnienia: zaburzenia psychosomatyczne, modele powstawania chorób psychosomatycznych, model Seyle'go, model Lachmanna, czynniki środowiskowe, model Sternbacha ...

Propedeutyka Psychologii Klinicznej - wykład 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2198

Ponadto notatka zawiera informacje o tym w wyniku czego powstają zaburzenia osobowości, jakie są przyczyny zaburzeń psychopatycznych, jakie są kryteria charakteropatii, jaka jest różnica między psychopatią a