Dr Bartłomiej Zapała - strona 6

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Bartłomiej Zapała
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

ZNACZENIE HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA I ORGANIZACJI „AMNESTY INTERNATIONAL” HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA - powołana została w 1989 r. Prowadzi ona rozległą działalność, ocenia nowe akty prawne z punktu widzenia praw człowieka, analizuje przypadki naruszeń praw człowieka, udziela pomocy...

Kolizja i konkurencja praw człowieka

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Bartłomiej Zapała
  • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

Kolizja i konkurencja praw człowieka Kolizja praw jednostki występuje gdy w tej samej sytuacji różne jednostki powołują się dla ochrony swoich interesów na różne przysługujące im prawa. Postuluje się różne sposoby rozstrzygania kolizji: • Należy przyznać pierwszeństwo w oparciu o rangę ograniczeń p...