Dr Artur Pollok

note /search

Mikroekonomia - notatki do kolokwium - definicje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 10500
Wyświetleń: 16884

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a prowadzi je dr Artur Pollok. Notatka składa się z 14 stron. Mikroekonomia koncentruje się na wyborach dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd oraz zajmuje się badaniem zjaw...

Henry Hazlitt "Ekonomia w jednej lekcji" - streszczenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 2863
Wyświetleń: 7105

"Ekonomia w jednej lekcji", m.in.: Rozbita szyba; Roboty publiczne oznaczają podatki; Kredyty rządowe zakłócają produkcję; Programy „rozkładania pracy”; Kampania na rzecz eksportu; „Stabilizowanie” cen towarów;Ustawowe płace minimaln...

Wstęp do mikroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1645

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: oikonomicos, podmioty gospodarcze, podmioty gospodarcze, środki zaspokojenia potrzeb, zasoby. ...

Mikroekonomia - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 2233

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: okres, produkt całkowity, produk przecięny, miara geometryczna produktywności, zbiór najkorzystniejszych metod wytwarzania....