Dr Anna Surówka

note /search

Postępowanie administracyjne - organy wyższego stopnia i organy naczel...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 5908

Praca zawiera notatki z wykładów z przedmiotu Postępowanie administracyjne, prowadzonego przez dr Anne Surówke. Zakres notatek obejmuje następujące zagadnienia: cechy postępowania administracyjnego, organy wyższego stopnia i organy naczelne, doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyj...

Prawo konstytucyjne - wykłady

  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 6636

Prowadząca to dr Anna Surówka. Z notatki liczącej w sumie 50 stron, dowiemy się więcej na temat takich pojęć, jak: konstytucja, stosowanie przepisów konstytucyjnych, zasady prawa wyborczego, podział wolności praw konstytucyjnych, zasada trójpodziału władzy, zasada

Finanse publiczne - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2534

Notatka porusza między innymi zagdanienia takie jak: sektor prywatny, sektor publiczny, podział sektora finansów publicznych, struktura dochodów, struktura wydatków. ...