Dr Anna Michno

note /search

Wzrost aktywności ruchowej zwierzęcia stałocieplnego - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 882

Wzrost aktywności  ruchowej zwierzęcia stałocieplnego… B)zależnoś ta jest wprost proporjalna jednak u małych zwierzat… Bardzo wyraźne zmiany liczebności dorosłych osobników w cyklu rocznym… B)w populacjach monocyklicznych Forme odmienna od typowej może przybierać piramida: B)biomasy w morzu Który...

Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych z ekologii z dnia 27.03.2010

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych z ekologii z  dnia 27.03.2010 Zajęcia trwały od godziny 8.00 do 11.00. w Gdyni, przy Skwerze Kościuszki. Pogoda  była deszczowa i mglista.  Mieliśmy do wykonania 2 zadania: Zadanie 1  polegało na zliczeniu liczby wróbli srok i gołębi oraz ich gniazd. Liczenie  od...

Ekologia - obserwacja ptaków

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Las i zarośla    (godzina obserwacji 9:20)     Sikorka bogatka ( Parus major) Bogatka jest bardzo pospolitym ptakiem – występuje  zarówno w lasach, jak i w parkach miejskich, a nawet w  centrum miast. Najczęściej ptaki te spotykamy przy  karmnikach - bardzo lubią zajadać słoninkę wywieszaną  prze...

Ekologia - ptasi raj

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Sprawozdanie z ćwiczeń  terenowych z ekologii z dnia 22.05.2010 r. Zajęcia trwały od godziny 8:30 do godziny 12:00 w Górkach Wschodnich, w Rezerwacie Ptasi Raj. Pogoda była słoneczna. Mieliśmy do wykonania dwa zadania. Zadanie 1. Polegało na zliczeniu ptaków, które usłyszałyśmy, bądź zaobserwował...

Ekologia - ocena pokroju sosen

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Zadanie nr 3. Ocena pokroju sosen wzdłuż transektu od brzegu morza do końca ścieżki. Celem ostatniego zadania była ocena pokroju sosen wzdłuż transektu od brzegu morza do  końca ścieżki rezerwatu „Mewia Łacha”. Zadanie polegało na określeniu orientacyjnej odległości  od brzegu morza oraz wysokość...

Ekologia - zagadnienia na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1148

Metody oceny typu rozmieszczenia osobników (zależy od wielkości, ruchliwości, charakteru i  biologii osobnika): -analiza prób losowych Indeks Lexisa: L =            L= 1 (losowe)                       L 1 (skupiskowe)                       L  (…) …. Demografia populacji. Czynniki wpływające na...

Ekologia -mewa pospolita

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Sprawozdanie  z ć wicze ń   terenowych nr 1                                        Wstęp. Celem zajęć terenowych było policzenie osobników mewy pospolitej na trasie „molo  Zaspa- molo Sopot” oraz ich zachowania. Cały odcinek liczy 5 km.  Zajęcia odbyły się w sobotę 26.03.2011r.  Rozpoczęły się o ...