Dr Anna Markowska - strona 6

Władztwo administracyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Władztwo administracyjne - pojęcie, zasady stosowania władztwa. Stosowanie przymusu w celu realizacji aktów prawnych; jednostronne kształtowanie sytuacji prawnej podmiotu administrowanego przez wydawanie aktów prawnych. ...

Władztwo zakładowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Władztwo zakładowe. Władztwo stanowi podstawę do wydawania przez organy zakładu aktów normatywnych generalnych i indywidualnych, kierowanych do użytkowników zakładu, jak również stanowi podstawę do stosowania sankcji dyscyplinarnych. ...

Koncentracja i dekoncentracja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Koncentracja i dekoncentracja. Koncentracja to zjawisko skupienia kompetencji w nielicznej grupie ludzi Dekoncentracja (pozioma - resortowa, rzeczowa, rozproszenie kompetencji na jednym poziomie; pionowa: kompetencje lecą w dół) ...

Centralizacja i decentralizacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Centralizacja i decentralizacja - charakterystyka. Centralizacja to hierarchiczne podporządkowanie organów niższego stopnia organom stopnia wyższego. Decentralizacja to brak hierarchicznego podporządkowania. ...