Dr Anna Markowska

note /search

Uzupełniające źródła prawa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435

Uzupełniające źródła prawa. Normy zawarte w tych źródłach są pozaprawnie wykorzystywane w działaniach administracji w celu wypracowania ogólnych zasad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów prawnych. Nieformalne źródła prawa nie mogą stanowić formalnej podstawy prawnej konkretnych rozstrzygn...

Zadania jednostek samorządu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

16.05 c.d. zadań jednostek samorządu + organy jednostek samorządu terytorialnego zadania fakultatywne - powinny być wykonywane, ale w drugiej kolejności (po zadaniach obowiązkowych); nie mniej powinno się je wykonywać (zgodnie z orzecznictwem) zadania zlecone (art. 166 ust. 2 Konstytucji RP: „Jeże...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Pytania z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Kolokwium II semestr I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Struktura organów administracji publicznej – proszę narysowad schemat. Or...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Zakres materiału KOLOKWIUM II – PRAWO ADMINISTRACYJNE (maj/czerwiec 2011 r.) I. II. III. IV. V. VI. Podział terytorialny Wojewoda, administracja zespolona i niezespolona Samorząd (istota, cechy, samorząd zawodowy, samorzą...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2254

Zakres materiału KOLOKWIUM I – PRAWO ADMINISTRACYJNE (kwiecień 2012 r.) I. Administracja i prawo administracyjne  Funkcje administracji  Podział i normy prawa administracyjnego  Stosunek administracyjnoprawny Zasady prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego  Źródła prawa ...

Zarządzenia oraz uchwały - charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1764

Zarządzenia oraz uchwały - charakterystyka. Zarządzenia i uchwały są źródłami prawa wewnętrznie obowiązującego, skierowane do jednostek podległych organowi wydającemu te akty. Organy te są określone konstytucyjnie: uchwały RM, zarządzenia Prezesa RM i ministrów, zarządzenia Prezydenta. Akty te wyda...

Źródła prawa - podział i charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197

Źródła prawa - podział i charakterystyka. Źródłem prawa administracyjnego jest akt normatywny zawierające obowiązujące normy prawne wydany przez organ państwa lub podmiot upoważniony do wyrażania woli państwa. Cechy źródeł: liczna grupa urozmaiconych źródeł, rozbudowane źródła prawa wewnętrznego, wy...

Źródła prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Ćwiczenia nr. 4 ; 15.03.2011 Źródła prawa administracyjnego C.D. Pojęcia prawa administracyjnego Tekst ujednolicony to jest taki tekst na który zostały naniesione wszystkie aktualizacje (bardziej aktualny- najbardziej aktualna wersja ustawy) Uwzględnia wszystkie nowelizacje jakie zostały uchwalo...

Źródła prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1694

Źródła prawa - podział Materialne Formalne Źródła poznania prawa Materialne - wszystko to co powoduje konieczność sformułowania jakiegoś aktu prawnego lub zmiany istniejącego. Odpowiadają na pytanie co powoduje konieczność formułowania prawa Formalne - formy w jakich przejawia się obowiązujące ...

Prawo administracyjne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Ćwiczenia 5 Prawo administracyjne: Materialne - co? Ustrojowe - kto? Proceduralne - jak? Ustrojowe prawo administracyjne: Zadania, kompetencje Zasady budowy aparatu administracji publicznej Struktura Podział terytorialny Problematyka kadr w administracji Kontrola administracji publicznej ...