Dr Anetta Breczko - strona 6

Zasiedzenie-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Zasiedzenie: - reguluje Art. 172. § 1, 173,174,175,176 Kodeksu Cywilnego - rzecz można nabyć w skutek upływu czasu : posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie...

Logika prawnicza - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1988

PYTANIA I ODPOWIEDZI Pytania -Nie są zdaniami w sensie logicznym. Zatem nie mają wartości logicznej. W zamian muszą zawierać tzw. partykułę pytającą: kto, kiedy, dlaczego, czy, którędy...

Stosunki pomiędzy zakresami nazw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

STOSUNKI POMIĘDZY ZAKRESAMI NAZW Ta sama rzecz może być desygnatem wielu nazw np. krzesło -przedmiot do siedzenia, mebel drewniany. Dzięki temu używając kilku nazw jesteśmy w stanie precyzyjnie określić przedmiot. W logice używane jest pojęcie: klasy uniwersalnej -obejmuje wszystko na świecie (zw...

Wartość logiczna zdania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Wartość logiczna zdania Dla logiki ważne jest ustalenie czy zdanie jest fałszywe, czy prawdziwe w klasycznym sensie rozumienia tych słów. Współczesna logika wskazuje na pewne trudności: niestabilność, zmienne punkty widzenia, zmienność ok...

Logika prawnicza - wypowiedzi - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

WYPOWIEDZI Wypowiedź powstaje jako powiązanie wyrazów w sposób logiczny. Z punktu widzenia językowego wyróżniamy: Wyp. 1-stopnia: „Deszcz pada” (stwierdzenie) Wyp. 2-stopnia: „Nieprawda, że deszcz pada” (obserwator, ale podmiot ukryty) Wyp. 3-storpnia „Wuj powiedział, że nieprawdą jest, że desz...

Prawo wtórne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Prawo wtórne a) akty prawne tworzące tzw. wewnętrzne prawo UE: regulaminy organów głównych Wspólnot, statuty ważniejszych organów pomocniczych, itp. b) uchwały organów WE (rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej). B. Obowiązywanie prawa wspólnotowego Po zjednoczeniu prawo wspólnotowe będzie pr...

Budowa normy prawnej-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 371

Budowa normy prawnej ( 3 elementy ) 1. hipoteza - adresat - do kogo i w jakich warunkach zostaje zastosowana norma prawna ( kto ? - „każdy kto ...” adresat określany jednostkowo ( prezydent ) lub „każdy poseł” - dotyczy ponad 400, „ do obowiązków małżeńskich” - dotyczy 2 osób, ogólne, indywidualne l...

Przepis prawny i norma prawna-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

20. Przepis prawny i norma prawna. Często używa się tych terminów zamiennie. W literaturze prawniczej te pojęcia sie odróżnia, są ze sobą powiązane, ale należy im przypisać inna treść. Przepis prawny - jest to jednostka re...

Rzecz ruchoma i nieruchoma-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

11. Recz ruchoma i nieruchoma - kodeks cywilny nie definiuje pojecia rzeczy ruchomej i nieruchomej. Określa tylko dokładnie pojecie rzeczy nieruchomej, czyli nieruchomości w znaczeniu prawa cywilnego. Wobec tego przyjmuje się, że rzeczami ruchomymi są wszystkie rzeczy, które nie są nieruchomościami....

Amfibolia - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Amfibolia - wypowiedź wieloznaczna z powodu niedookreślonej struktury składniowej (występuje w wyrażeniu „ochrona państwa” - państwo chroni czy jest chronione?)Amfibologia, amfib...