Dr Adam Wójcicki

note /search

Ramy z przegubami - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mechanika ogólna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3388

Mechanika ogólna Wykład nr 4 Ramy z przegubami. Statyczna wyznaczalność układu. Siły wewnętrzne. 1 Inne rodzaje obciążeń n n Obciążenie osiowe rozłożone wzdłuż pręta. Obciążenie rozł wzdł prę Obciążenie pionowe na pręcie ukośn...

Mechanika ogólna-pytania

  • Politechnika Wrocławska
  • Mechanika ogólna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

1.            Jakie informacje opisują jednoznacznie siłę w przestrzeni trójwymiarowej? 2.            Jakie informacje opisują jednoznacznie oś w przestrzeni trójwymiarowej? 3.            Jakim rodzajem wektora (swobodny, osiowy, zaczepiony w punkcie) jest: siła moment siły względem punktu mome...