Dowód z przesłuchania stron

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowód z przesłuchania stron - strona 1

Fragment notatki:

DOWÓD Z PRZESŁUCHANIA STRON Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w razie ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów zarządzi dowód z przesłuchania stron. Dowód z przesłuchania stron jest więc dowodem posiłkowym. W pewnych jednak sytuacjach kodeks wysuwa dowód z przesłuchania stron na pierwszy plan, np. postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich.
Formalne przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron dzieli się na 2 etapy, przy czym drugi etap występuje fakultatywnie:
przesłuchanie stron bez przyrzeczenia;
przesłuchanie jednej ze stron ponownie, po odebraniu przyrzeczenia - pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań; przesłuchanie jednej strony co do pewnego fakty z odebraniem przyrzeczenia nie wyłącza takiego przesłuchania drugiej strony co do innego faktu.
Jeśli w procesie jako strona występuje osoba prawna, wówczas za osobę prawną sąd przesłuchuje osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do jej reprezentowania, przy czym sąd decyduje, czy przesłuchać wszystkie osoby, czy tylko niektóre z nich. Za Skarb Państwa sąd może przesłuchać w charakterze strony osoby powołane do reprezentowania państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub osoby przez nie wskazane.
Jeżeli powództwo jest wytoczone przez prokuratora i inne podmioty, na rzecz określonej osoby, przesłuchuje się w charakterze strony powodowej tę osobę, choćby nie przystąpiła ona do sprawy (tzw. potencjalny powód).
W sprawach osób znajdujących się pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą od uznania sądu zależy, czy przesłucha on stronę czy tylko jej przedstawiciela, czy też obojga.
W charakterze strony można przesłuchać współuczestnika jednolitego i interwenienta samoistnego.
Zgodnie z zasadą równości, z reguły powinny być przesłuchane 2 strony: powód i pozwany, ale jeżeli nie będzie to możliwe, sąd poprzestanie na odebraniu zeznań tylko od jednej strony. Z przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron powinien być sporządzony protokół zgodnie z ustalonymi zasadami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz