Dominujące problemy współczesnej andragogiki w teorii i w praktyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dominujące problemy współczesnej andragogiki w teorii i w praktyce - strona 1 Dominujące problemy współczesnej andragogiki w teorii i w praktyce - strona 2

Fragment notatki:

„Dominujące problemy współczesnej andragogiki w teorii i w praktyce” Andragogika pochodzi od słów greckich: aner (andros), co oznacza mężczyznę, człowieka dorosłego i agein ( ago)- prowadzić. Ogólnie rzecz biorąc termin andragogika oznacza naukę o prowadzeniu ludzi dorosłych i jak każda z dziedzin nauki wiąże się z pewnymi problemami. Wraz z rozwojem świata i społeczeństwa rodzą się różnorodne problemy i tak też we współczesnym świecie rozwój cywilizacji postawił ludzkość przed wieloma problemami. Zawsze postępowi cywilizacji oprócz ulepszeń istnieją także ujemne skutki rozwoju. W miarę postępu technologicznego i naukowego wzrosła liczba zagrożeń globalnych takich jak rozprzestrzenienie się broni jądrowej, degradacja środowiska naturalnego, konflikt nuklearny a także eksplozja demograficzna. Obok tych zagrożeń istnieje także wiele innych powstających z biegiem lat, takich jak: efekt cieplarniany, zanikanie eko-biosfery, migracje ludności, AIDS, przemyt narkotyków, bezrobocie a także przestępczość i te rroryzm. Powyższe problemy wynikają między innymi z tego, iż w niskim stopniu w rozwoju współczesnej cywilizacji uwzględnione są treści humanistyczne. Człowiek znalazł się w sytuacji, która wyniszcza jego kulturę i istnienie w znaczeniu indywidualnym i ogólnym. Człowiek postawiony został w konieczności podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobiegania współczesnym problemom i zagrożeniom. Konieczne jest kształcenie świadomości całego społeczeństwa w celu poszanowania praw człowieka, godności ludzkiej, poczucie solidarności między ludźmi, umacnianie humanizmu i uczuć przyjaźni między narodami. Należy uczyć szacunku i uznania dla innych narodów, co ma przynosić skutki w postaci rozwoju intelektualnego, poszerzanie horyzontów wiedzy i formułowaniu prawidłowych wniosków ogólnych płynących z posiadania zasobów wiedzy i własnych doświadczeń życiowych. Wychowywanie dorosłych ma na celu nauczanie zasad wzajemnego zrozumienia, szacunku, tolerancji wobec innych. Należy budować poczucie godności i pokoju w umysłach i sercach dorosłych. Zadanie wychowania dorosłych jest bardzo ważne i jego realizacji będzie przywracała poczucie sensu i wartości życia. Najpoważniejsze współczesne problemy w dziedzinie ochrony środowiska to nadmierna eksploatacja nieodnawialnych zasobów ziemi, np. źródła energii i surowców kopalnianych. Jednocześnie narażone są w wysokim stopniu zasoby odnawialne poprzez zanieczyszczenia atmosfery, wody i gleby. Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym problemem w wychowaniu współczesnego człow ieka. Wychowanie ekologiczne człowieka dorosłego powinno polegać na przygotowaniu go do zrozumienia wzajemnych stosunków pomiędzy jednostką ludzką a środowiskiem. Postępowanie takie powinno służyć akceptacji otaczanego środowiska, zainteresowaniu nim oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów tegoż środowiska. Człowiek powinien też zdawać sobie sprawę , iż w pewnym sensie decyduje o środowisku i jego działanie ma duże znaczenie dla ekologii środowiska.

(…)

… produkcji żywności dla gwałtownie przyrastającej liczby ludności.
Bardzo ważnym problemem są również choroby społeczne i cywilizacyjne takie jak: narkomania, AIDS, alkoholizm, nowotwory oraz choroby układu krążenia. Należy wierzyć iż ludzie są w stanie sprostać tym problemom, które są także ich dziełem i mają nad nimi władzę, którą należy wykorzystać.
Według Bogdana Suchodolskiego edukacja dorosłych
… je w swoim działaniu przez całe życie w celu sprostania kolejnym wyzwaniom.
Rozwój nauki i techniki niesie za sobą powstawanie problemów oświatowych, które determinują działalność edukacji dorosłych. Należy ciągle poszerzać swoją wiedzę ogólną i specjalistyczną, gdyż jest potrzebą zachowania przez ludzi psychicznej równowagi i koniecznością ekonomiczną.
Zadaniem człowieka jest zatem borykanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz