Dług a odpowiedzialność - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dług a odpowiedzialność - wykład - strona 1

Fragment notatki:

. Dług a odpowiedzialność- dłużnik rzeczowy a osobisty
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA
Jest zasadą prawa. Powstaje ona już z samego faktu powstania długu i ciążącego na dłużniku wobec wierzyciela obowiązku określonego świadczenia. Odpowiedzialność osobista rozciąga się na majątek dłużnika ten, który ma w momencie powstania zobowiązania i ten, który może mieć w przyszłości, bez żadnych wyłączeń jego własności majątkowej lub przy wyłączeniu niektórych spośród tych składników.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ RZECZOWA
Jej źródłem są pewne szczególne czynności prawnie rodzące odpowiedzialność za dług określonymi składnikami majątku niezależnie od tego w kogo majątku aktualnie te składniki się znajdują. Odpowiedzialność rzeczowa obejmuje pozytywne określone składniki majątku. Obowiązujące prawo polskie zna dwa sposoby odpowiedzialności rzeczowe:
-hipoteka
-zastaw
REŻIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Odpowiedzialność obiektowa - powstaje wtedy, kiedy wystąpi określone zdarzenie, z którym to zdarzeniem ustawa łączy odpowiedzialność odszkodowawczą i obowiązek naprawienia szkody, nakłada na oznaczony podmiot prawa cywilnego. Musi wystąpić pewne zdarzenie, z którym ustawodawca łączy tę odpowiedź.
Odpowiedzialność kontraktowa - powstaje wtedy, gdy zostaje naruszony istniejący między stronami stosunek zobowiązaniowy. Zasady odpowiedzialności: art. 6 k.r. - ciężar udowodnienia faktu...
Prawo polskie nie zna odpowiedzialności bez długu. Dług bez odpowiedzialności - to zobowiązania naturalne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz