Diagram Pareto - Lorenzo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagram Pareto - Lorenzo - strona 1 Diagram Pareto - Lorenzo - strona 2 Diagram Pareto - Lorenzo - strona 3

Fragment notatki:


Pareto - Lorenzo I.DIAGRAM PARETO-LORENZA Diagram Pareto - Lorenza, tzw. metoda ABC lub prawo 20-80 jest organizatorską techniką umożliwiającą określenie kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu jakości procesów, wyrobów i usług. Jest to metoda, której stała opiera się o analizę nierównomierności rozkładów ponoszonych strat, podającą, że 20% przyczyn decyduje o 80% skutków. Możliwe jest precyzyjne ustalenie ważności cech mających wpływ na występowanie zakłóceń i nieprawidłowości.
Analiza Pareto nadaje się do uporządkowania i przeanalizowania wcześniej zebranych danych. Stosuje się ją kiedy naszym celem jest przeciwdziałanie: Zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania.
Zjawiskom przysparzającym największych kosztów.
Diagram Pareto - Lorenza tworzymy wg następujących wytycznych:
Zebrać całkowite dane o badanym zjawisku jako jego charakterystyki.
Uszeregować przyczyny od najbardziej do najmniej znaczącej.
Wyznaczyć skumulowane wartości każdej przyczyny, tj. udziały procentowe w stosunku do całości zjawiska.
Oznaczyć na osi pionowej (Y) wartości (ilości) sumaryczne przyczyn oraz udziały procentowe.
Oznaczyć na osi poziomej (X) przyczyny od największej do najmniejszej wartości sumarycznej idąc od lewej do prawej.
Narysować wykresy słupkowe dla każdej przyczyny - tzw. wykres Pareto.
Oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią - tzw. krzywa Lorenza.
Przeanalizować otrzymany wykres, sformułować wnioski dotyczące poprawy badanego zjawiska, w miarę potrzeby wprowadzić działania korygujące.
II. Badanym elementem jest aparat telefoniczny bezprzewodowy z cyfrową sekretarką AIRWAY 400 - produkowany przez firmę Veris - telecom sp.z o.o . w Warszawie.
W następujących okresach czasu zostaje przebadana pewna ilość aparatów telefonicznych AIRWAY 400:
W ciągu tygodnia - 650 szt.
W ciągu miesiąca -2600 szt.
W ciągu 3 miesięcy - 8800 szt.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz