Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2779
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym - strona 1 Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym - strona 2 Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym - strona 3

Fragment notatki:


Biomedyczne 29.11.11 Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu fizycznym Diagnoza osobnicza Podlega na ocenie staniu zdrowia, rozwoju fizycznego, motorycznego i psychicznego oraz umiejętności, wiadomości i postaw każdego ucznia. Diagnoza grupowa dotyczy każdej klasy jako grupy społecznej Diagnoza Środowiskowa dotyczy szkolnych i pozaszkolnych warunków społecznych i materialnych wskazujących na możliwości realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych przez nauczyciela Diagnoza osobnicza w zakresie: staniu zdrowia
wieku rozwojowego
motoryczności
umiejętności
wiadomości
postawy wobec kultury fizycznej 1.Rozwój fizyczny wysokość i masa ciała (antropometr, waga) określenie rozwoju fizycznego (siatki centylowe)
dojrzałości biologicznej (skala Tannera)
wiek zębowy, kostny
określenie składu ciała (pomiar otłuszczenia)
Ocena rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży
Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży ocenia się, porównując wyniki pomiarów cech somatycznych u danego dziecka z biologicznymi układami odniesienia, czyli normami.
Prawidłowo przeprowadzona ocena umożliwia odpowiedź na pytanie, czy stan zdrowia, sposób żywienia i poziom opieki zdrowotnej oraz wychowawczej zapewniają rozwój....
Jednorazowa ocena pozwala określić jedynie to, czy stopień rozwoju badanego dziecka jest prawidłowy, natomiast powtarzanie pomiarów umożliwia śledzenie dynamiki procesów rozwojowych.
Interpretacja wyników oceny nie jest łatwa, ponieważ każde dziecko rośnie i dojrzewa we własnym tempie, realizując własny program genetyczny, w warunkach swojego własnego środowiska zewnętrznego
Norma
To ustalona pewna granica, miara, reguła, zasada postępowania wyznaczają obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji. Tworzenie norm ma na celu kategoryzacje zjawisk, ustalenia dla nich wzorów, do których można je odnieść i z nimi porówna właściwości i cechy jakościowe.
Normy rozwoju fizycznego
inaczej niekiedy nazywane wskaźnikami rozwoju , są biologicznymi układami odniesienia, które pozwalają na ocenę tego procesu u dzieci danej populacji.
Nie można, i nie powinno się analizować rozwoju psychospołecznego bez rozwoju biologicznego (fizycznego)
Celem, biologicznym senesm procesów wzrostu i rozwoju jest spowodowanie DOJRZEWANIA.
Rozwój biologiczny (fizyczny) wyznacza zdolność do osiągnięcia dojrzałości do życia pozaustrojowego
edukacyjnej (szkolnej, różne jej etapy)
zawodowej- wybór zawodu i realizacja
do różnorodnych form aktywności fizycznej


(…)

… i na wydechu do pomiaru sprawności mięśni oddechowych.
Metody rozwoju fizycznego
tabele norm
siatki centylowe
wskaźniki proporcji- Queteleta (masa ciała/ wysokość ciała)
morfogramy
wskaźniki składu ciała
wiek biologiczny: (morfologiczny, zębowy, cech płciowy)
Siatka centylowa
to metoda obiektywnej oceny prawidłowego rozwoju fizycznego. Najczęściej na siatce centylowej weryfikuje się pomiary w poszczególnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz