Detektor obwiedni - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Detektor obwiedni - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Detektor obwiedni Jeżeli sygnał modulujący stanowi obwiednię sygnału zmodulowanego to w pro-
cesie demodulacji można wykorzystać detektor obwiedni. Schemat elektrycz-
ny detektora obwiedni typu szeregowego przedstawia rys. 3.7. Założmy, że
na wejście tego układu podajemy sygnał zmodulowany postaci rys. 3.8a.
Dodatnie połokresy tego sygnału polaryzują diodę D w kierunku przewo-
dzenia co powoduje ładowanie kondensatora C do szczytowej wartości tego
napięcia. Jeżeli napięcie wejściowe spadnie poniżej napięcia na diodzie to kon-
densator zacznie się rozładowywać przez opor R . Proces ten trwa do momen-
tu gdy w kolejnym połokresie sygnał wejściowy przekroczy wartość napięcia
na kondensatorze. Sytuacja taka ma miejsce cyklicznie, dla każdego połokre-
su sygnału wejściowego. Przy odpowiednim doborze parametrow układu RC (tzn. stałej czasowej τ = R · C ) możemy uzyskać sygnał wyjściowy dobrze
odwzorowujący wejściowy sygnał informacyjny. Poprawność funkcjonowania
układu jest większa jeżeli spełnimy dodatkowy warunek, polegający na tym,
by częstotliwość nośna była duża w porownaniu z pasmem informacyjnym.
Doboru stałej czasowej układu RC należy natomiast dokonać w taki sposob,
aby nie była ona z jednej strony zbyt mała - układ staje się zwykłym prostownikiem rys. 3.9a, a z drugiej strony zbyt duża - układ staje się detektorem wartości szczytowej rys. 3.9b.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz