Demokracja brytyjska, Anglia i Francja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja brytyjska, Anglia i Francja - strona 1 Demokracja brytyjska, Anglia i Francja - strona 2 Demokracja brytyjska, Anglia i Francja - strona 3

Fragment notatki:


DEMOKRACJA BRYTYJSKA
Nie tylko cenzusy majątkowe, ale także archaiczny i niesprawiedliwy system podziału mandatów do Izby Gmin
Reforma wyborcza rządu hrabiego Greya (1832r.)
- „zgniłe miasteczka” straciły przywileje wyborcze
- powiększono reprezentację wielkich miast
- obniżono cenzusy majątkowe
- liczba wyborców wzrosła z 440 tys. do 720 tys.
Reforma znacznie powiększyła wpływy wyborcze landlordów, ponieważ przy jawnym głosowanu (aż do 1872r.) zależność dzierżawców od landlordów była ogromna
Liberałowie w rządach 1850-65, zrobili sporo dla cząstkowej demokratyzacji i humanizacji systemu. Jednak to konserwatyści dokonali w 1867r. (Disraeli) wielkiej reformy wyborczej
Reforma uprzywilejowała duże miasta z liczną ludnością robotniczą
Zbliżono się w miastach do powszechności praw wyborczych. Prawo głosu otrzymało 800 tys. robotników
Nie zaspokajało to jednak roszczeń robotniczych, powiększyły się różnice między miastami i hrabstwami, gdzie nadal obowiązywały wysokie cenzusy majątkowe, a wpływ landlordów wcale się nie zmniejszył
Wybory wygrali liberałowie z Gladstone'em na czele
Reformy Gladstone'a
Publiczne szkoły podstawowe
Wzmocnienie pozycji trade-unions
Tajność wyborów (1872r.)
Reforma armii
Reforma wyborcza Gladstone'a
Prawa wyborcze miało już ok. 2/3 mężczyzn
Surowo ograniczano sumy jakie można było wydać na kampanię (ograniczeniem korupcji)
Umiarkowane warunki obowiąujące w hrabstwach rozciągnięto na miasta
1885r. - dokonano nowego podziału kraju na okręgi wyborcze (jednomandatowe)
Prawa wyborcze kobiet
Zaczęły się domagać praw pod koniec lat 60 - tych
Stopniowo uzyskiwały czynne i bierne prawa wyborcze w coraz ważniejszych wyborach samorządowych, od lat 7- - tych obejmowały już mniej liczące się urzędy lokalne
Impulsem było równouprawnienie kobiet w dominiach: Nowej Zelandii (1893r.) i Australii (1901r.)
Reforma Lloyda George'a - kobiety mogły głosować, ale od 30 roku życia
1928r. - zrównanie kobiet i mężczyzn
Reforma samorządów lokalnych
Rady miejskie (oprócz Londynu) - 1835r., rady hrabstw - 1888r., rady parafialne - 1894r.
W 1911r. Izba Gmin otwarła się dla kandydatów niezamożnych. Odebrano także prawo weta w sprawach finansowych Izbie Lordów, a w pozostałych sprawach zmieniono weto absolutne na zawieszające (ciekawe okoliczności)
Stopniowość zmian brytyjskich (politycznych i społecznych)
Wzór systemu brytyjskiego
Szwecja - w XIX w. przeprowadzano stopniowe, ale znaczące reformy wyborcze
Holandia - podobnie


(…)

… reformy wyborcze
Holandia - podobnie
DEMOKRACJA FRANCUSKA
Pierwszą w nowożytnej Europie trwałą, nie epizodyczną demokracją stała się dopiero Trzecia Republika proklamowana 4 września 1870r.
Nie dawano jej szans przetrwania
Wybory do konstytuanty luty 1871r. - 2/3 deputowanych to monarchiści
Ten fakt, a także kapitulacja z Niemcami stały się przyczyną reolucji - marzec - maj 71r.
Monarchiści ustąpili, bo przez ostatnie 80 lat cztery razy obalano monarchię i próbowano wprowadzić republikę
Republikanie zrezygnowali z radykalnych haseł ze względu na opór przeciw Komunie Paryskiej, jaki wystąpił wśród ludności wsi i mniejszych miast
Konstytucja (1875r.)
34 artykuły
Łatwa do znowelizowania (to cieszyło monarchistów)
Prezydent
Quasi - monarchiczna pozycja
7 - letnia kadencja (wybierany przez Zgromadzenie Narodowe…
… republikańskiego młodych generacji, demokratycznego i laickiego, a także o zredukowanie wpływów edukacyjnych Kościoła, postrzeganego jako filar antyrepublikańskiej opozycji
W 1881r. wprowadzono bezpłatność publicznego nauczania podstawowego, rok później - obowiązek szkolny dla dzieci od 6 do 13 lat
Nowej politycznej kulturze sprzyjał nawyk codziennego czytania wielobarwnej politycznie i dobrze redagowanej prasy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz