Demografia - zgony - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demografia - zgony - wykład - strona 1 Demografia - zgony - wykład - strona 2 Demografia - zgony - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Na podstawie wartości prawdopodobieństwa zgonu (q(x)) (zobrazowanej na wykresie) można stwierdzić, ze we wszystkich przypadkach (kobiety, mężczyźni, wieś, miasto) zachodzi bardzo podobna zależność, mianowicie można wyróżnić następujące przedziały wiekowe, w których następują istotne zmiany:
0-5 wyraźne zmniejszanie się prawdopodobieństwa zgonu. Głównej przyczyny dopatrywać się można w relatywnie wysokim prawdopodobieństwie zgonów wśród noworodków oraz młodego wieku dzieci, kiedy wymagają ciągłej opieki. Upływ lat (1950, 1960..) powoduje zmniejszenie wartości prawdopodobieństwa zgonu w tym przedziale oraz stopniowe wyodrębnianie dwóch podgrup: dzieci w wieku 0-1 oraz 1-5. Wynika to z poprawy jakości życia, warunków sanitarnych w szpitalach, postępu w medycynie. Powodów pojawienia się nowych przedziałów można dopatrywać się dodatkowo w zmianie modelu rodziny (z wielodzietnej na model 2+1) oraz poprawie warunków materialnych gospodarstw domowych. 5-10 charakteryzuje się stopniowym wygasaniem trendu spadkowego, natomiast z upływem lat (1950,1960..) obserwujemy początek trendu rosnącego. Można więc uznać, że prawdopodobieństwo zgonu jest najmniejsze właśnie w tym przedziale wiekowym. 10-20 przedział wiekowy charakteryzujący się wyraźnym wzrostem prawdopodobieństwa zgonu. Związany jest z "trudnym wiekiem dojrzewania" w którym można zaobserwować między innymi wyraźny wzrost liczby samobójstw oraz ze stopniowym usamodzielnianiem się młodych ludzi. Ostanie badane lata (1990, 2000) zarysowują podział przedziału na dwa inne; 10-15 oraz 15-20. Można wnioskować, że jest to związane z poprawą jakości pracy, warunków i wymogów BHP. 20-80+ Od 20 roku życia obserwujemy niemalże liniowy trend wzrostowy w prawdopodobieństwie zgonu. Wiąże się to ze stabilizacją życia, a najważniejszym czynnikiem wpływającym na ilość zgonów mają choroby związane z wiekiem. W przypadku analizy tempa zmian o podstawie zmiennej wszystkie przypadki (w mniejszym lub większym stopniu) różnią się od siebie. Zostanie więc przeanalizowane przykładowo tempo zmian wśród kobiet ogółem.
Analizując wykres można stwierdzić, że we wszystkich latach trend tempa zmian o podstawie zmiennej był zwyżkujący. Najwyższe przyrosty można zaobserwować w zestawieniu roku 1960 i 1950. Jedynie w przedziale wiekowym 0-1 występuje bardzo wyraźny trend spadkowy. Pozostałe przedziały wiekowe wskazują stopniowy wzrost prawdopodobieństwa zgonu. Taka sytuacja jest konsekwencją poprawienia jakości życia. Niemalże we wszystkich przypadkach można zaobserwować spadki w okresie dzieciństwa, szczególnie w przedziale wiekowym 0-1. Zmniejszenie umieralności w okresie dzieciństwa skutkuje zwiększeniem prawdopodobieństwa zgonu w latach późniejszych. Ciekawostką jest wyraźny wzrost tempa zmian wśród mężczyzn w zestawieniu lat 1980/1970. Można wywnioskować, że wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zgonu w stosunku do roku 1970 miały np. wydarzenia historyczne. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz