Definicje i funkcje zdrowia publicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 10150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje i funkcje zdrowia publicznego - strona 1 Definicje i funkcje zdrowia publicznego - strona 2

Fragment notatki:

Definicje i funkcje Zdrowia Publicznego.
Def WHO
ZDROWIE PUBLICZNE Podczas gdy tradycyjnie termin ten odnosi się do higieny środowiska i walki z chorobami zakaźnymi, obecnie jest stale poszerzany. W szerokim znaczeniu zdrowie publiczne obejmuje:
problemy dotyczące zdrowia populacji,
stan zdrowotny zbiorowości,
ogólne usługi zdrowotne,
administracyjną opiekę zdrowotną.
Def wg Franka
ZDROWIE PUBLICZNE - sztuka ochrony zdrowia przed konsekwencjami zagęszczenia na ziemi, a w szczególności sztuka umacniania większych odporności, żeby móc bez chorób z powodu złych fizycznych mocy, odsuwając je jak najdalej siebie, możliwie najpóźniej ulegać ich działaniu. Def wg Rosenau
ZDROWIE PUBLICZNE - w medycynie klinicznej sprawy zdrowia i choroby stają
jednostkowo w relacji lekarz - osoba chora, to w praktyce zdrowia publicznego pacjentem jest społeczność, a rolę leczących, poza medycyną, ogrywa wiele dyscyplin i dziedzin życia.
Def wg Winslowa
ZDROWIE PUBLICZNE - to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i
promocji zdrowia fizycznego poprzez wysiłek społeczności, higienę środowiska, kontrolę zakażeń, nauczanie zasad higieny indywidualnej, organizacje służb medycznych i pielęgniarskich, ukierunkowana na zapobieganie chorobom i wczesną diagnozę, rozwój mechanizmów społecznych zapewniających każdemu indywidualnie i społeczności warunki życia pozwalające na utrzymanie zdrowia.
Def wg Terrisa
ZDROWIE PUBLICZNE Nowoczesność tej definicji polega na tym, że uwzględniając głównie takie elementy jak promocja zdrowia, zapobieganie chorobom czy wczesna diagnoza, podkreśla też istotne znaczenie systemów organizacyjnych w opiece zdrowotnej i obciąża współodpowiedzialnością za utrzymanie zdrowia ludności czynniki społeczne i regulujące je mechanizmy. Terris włączył do tej definicji także walkę z bezrobociem, ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Def wg Dafoe
ZDROWIE PUBLICZNE Definicja ta rozszerza definicję wg Terrisa o walkę nałogami i przeciwdziałanie wypadkom jako zadanie zdrowia publicznego.
Def wg Komisji Fundacji Milbank
ZDROWIE PUBLICZNE - zorganizowany wysiłek społeczeństwa na rzecz ochrony,
promowania i przywracania zdrowia ludziom. Programy, świadczenia i instytucje z
nim związane ukierunkowane są na zapobieganie chorobom oraz na potrzeby
zdrowotne populacji jako całości.
Funkcje zdrowia publicznego
Działania na rzecz ochrony zdrowia ogółu ludności:


(…)

… na wybrane choroby o znaczeniu społecznym.
Nadzór merytoryczny i pomoc finansowa dla instytucji charytatywnych udzielających pomocy medycznej i społecznej osobom ubogim oraz upośledzonym.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz