Definicja organizacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja organizacji - wykład - strona 1 Definicja organizacji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik
WYKŁAD NR 1
Organizacja- każde przedsiębiorstwo (bank- ma charakter finansowy), ludzie, którzy realizują określone cele, działają w ramach odpowiedniej struktury i korzystają z odpowiedniej technologii.
Ludzie- uczestnicy organizacji wraz z kierownictwem, to także ich kwalifikacje, umiejętności, system wartości, motywacja do pracy, kultura organizacyjna (umiejętności łączenia swojego rozwoju z rozwojem danej organizacji)
Cele- to wszystko do czego dąży organizacja, na poziome celów następuje ocena przyjętej strategii działania, jej modyfikacja lub zmiana
Technologia- zespół metod i technik wytwarzania, dystrybucji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w obszarze realizacji funkcji zarządzania
Struktura- rezultat rozmieszczenia władzy w organizacji
Między tymi elementami zachodzą interakcje (jedna zmiana ma wpływ na pozostałe). Każdy element ma punkt odniesienia do otoczenia ( czynnik ludzki do społeczeństwa- rynek pracy, cele - rynek- reguły gry obowiązujące na rynku, technologia - nauka, technika, postęp, innowacje, struktura - metasystem.
Organizacja działa w określonym otoczeniu: Warunki polityczne: Warunki ekonomiczne: Surowce i energia: - Regulacje prawne, - regulacje ekonomiczne, - dostęp do źródeł,
- Działania rządu, - sytuacja gospodarcza, - nowe zasoby i źródło,
- Orzecznictwo, - system podatkowy, - nowe zachowania,
- Traktaty handlowe, - system celny, - ruchy cen i kosztów
- Członkostwo w org. - zjawiska ekonomiczne międzynarodowych, (inflacja, stopa wzrostu) Rynek: Aktywa społeczne:
- natężenie konkurencji, - poziom edukacji,
- odbiorcy produktów, - etyka i etos pracy,
- sprzedaż, - postawy,
- pozycja na rynku, - kwalifikacje zawodowe,
-ceny, tendencje, - umiejętności pracy,
- użytkownicy produktów - rynek pracy (podaż siły roboczej)
i usług,
Technika: Kapitał: Kultura:
- odkrycia, wynalazki, - źródła akumulacji, - system wartości,
- innowacje, wiedza, - rynek kapitałowy, - ogólny poziom wykształcenia,
- skomercjalizowane - inwestycje, - wzorce zachorowań,
innowacje, - giełda, - etyka zawodowa,
- nowe technologie, - papiery wartościowe, - kultura organizacyjna


(…)

… i ludzkimi.
Douglas McGreggor- twórca 2-óch teorii: X i Y
Są takie przedsiębiorstwa w których nie trzeba motywować ludzi:
„Ludzie wcale nie są tacy jak ich opisałem w teorii X, ale mogą się takimi stać, jeśli będzie źle traktowany w organizacji” (Ludzie muszą wykorzystywać swoje możliwości), kierownik autokrata i demokrata.
TEZA:
Ludzie są najcenniejszym zasobem każdej organizacji!
Efektywność działania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz