Definicja dopuszczalnej dawki dziennego pobrania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja dopuszczalnej dawki dziennego pobrania - strona 1

Fragment notatki:


Definicja dopuszczalnej dawki dziennego pobrania, ustalanie limitów.   Dawka nie wpływa negatywnie także na zdolność rozrodczą, na rozwój płodu, na wzrost i rozwój organizmu oraz nie  powoduje zaburzeń wszystkich innych procesów życiowych. LD50 - dawka śmiertelna,powoduje śmierć połowy ilości zwierząt doświadczalnych w badanej gr. NOEL - najwyższa nie działająca szkodliwie dawka określona w badaniach toksyczności przewlekłej, wyrażona w  mg/kg masy ciała zwierząt doświadczalnych DDP -dawka dopuszczalnego dziennego pobierania =ADI, mg/kg masy ciała człowieka obliczana na podst. znajomości  dawki NOEL i przyjętego marginesu bezpieczeństwa wzięty pod uwagę przy przenoszeniu wyników ze zwierząt na  ludzi. Margines-100, lub 200 dla bardzo toksycz. 100-wrażliwość człowieka na toksyczne działanie danego zw. może  być 10x większa od wrażliwości zwierząt użytych w badaniach toksycz.; różnice między ludźmi na podatność  szkodliwych działań tej samej dawki zw mogą być 10-krotne. Iloczyn różnic obu wrażliwości 10x10-100. Dawkę  NOEL dzieli się przez 100 i określa się najwyższa dozwolona,dzienna,tyg dawkę bezpieczna w mg/kg masy ciała  człowieka dorosłego o masie 60kg. Odpowiada ona największej dopuszczalnej ilości pierwiastka, która w świetle  aktualnego stanu wiedzy może być przyjmowana przez człowieka dorosłego przez okres jego całego życia,nie  wywołując przy tym ujemnych następstw w jego org. Dawka nie wpływa negatywnie na zdolność rozrodcza, na rozwój  płodu, wzrost i rozwój org i nie powoduje zaburzen wszystkich innych procesow życiowych. Zanim FAO/WHO  zaakceptuje te dawkę musi mieć dane o przypuszczalnym dziennym pobieraniu subst z pożywienia przez określonych  ludzi,danych na temat tego czy występ. Ona ustalenie limitów zanieczyszczeń w żywnosci na podst.ADI okreslona w badaniach toksykolog.max.dawka bezpieczna wyrazona w mg/kg m.c. Która dorosly człowiek o  standardowej masie 60kg może przyjąć codziennie z pożywieniem bez ryzyka dla zdrowia jest podstawa do  obliczeń,limitów pozostałości pestycydu,zanieczyszcz. żywności.  np.stwierdzono podczas badań ze najwyzsza dawka nie dzialajaca szkodliwie NOEL -1mg/kg masy ciala zwierzat;  dzielac to przez margines 100, otrzymujemy dawke ADI która wyniesie 0,01mg/kg masy ciala czlowieka.  Jeśli są inf ze  subst.jest stosowana w uprawach warzyw ,to jest tylko w takich produktach. Z badań analitycznych wiemy ze mimo  dokładnego przestrzegania zasad praktyki produkcyjnej GMP nie udało się uzyskać niższej jej pozostałości niż  1,5mg/kg warzyw.  Ze statystyki wiemy ze średnie spożycie warzyw to 0,4kg na osobę.  średnie dzienne pobranie –  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz