Decyzje nieistniejące-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje nieistniejące-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

2. Decyzje nieistniejące
Decyzje nieistniejące - nie korzystają z domniemania prawidłowości i nie wchodzą do obrotu prawnego. Stwierdzenie ich nieistnienia może nastąpić bez zachowania szczególnych wymagań, co do trybu postępowania i formy oraz w każdym czasie. Czynności prawne nieistniejąca jest zdarzeniem faktycznym, obiektywnie istniejącym, stwarzającym pozory czynności prawnych. Można wyróżnić 2 sytuacje:
a. nie istnienie postępowania administracyjnego - decyzje wydane w nieistniejącym postępowaniu zawsze będą decyzjami nieistniejącymi. Z istoty postępowania administracyjnego wynika, że może się ono toczyć, gdy występują w nim, co najmniej dwa podmioty (organ administrujący i strona). Brak jednego z tych podmiotów powoduje nieistnienie postępowania.
b. decyzje nieistniejące, wydane w postępowaniu administracyjnym - decyzje niezawierające wymaganych przepisami cech zewnętrznych: decyzje niedoręczone (nieogłoszone) stronie, decyzja niespełniająca wymagań, co do struktury (np.: brak oznaczenia organu, strony, rozstrzygnięcia sprawy, podpisów osób powołanych do wydania decyzji).
Jeżeli decyzja nie spełnia wymagań konstytutywnych dotyczących struktury prawnej tego aktu, to zaliczamy ja do decyzji nieistniejących. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz