Decyzja administracyjna jako rezultat stoswania prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja administracyjna jako rezultat stoswania prawa - strona 1

Fragment notatki:

DECYZJA ADMINISTRACYJNA JAKO REZULTAT STOSOWANIA PRAWA decyzja może być postrzegana z punktu widzenia materialnego : Rozstrzyga sprawę administracyjną przez ustanowienie wiążących konsekwencji tej normy (art. 104 KPA)
z punktu widzenia procesowego : decyzja jest przede wszystkim aktem kończącym postępowanie administracyjne w podręcznikach czasem zamienia się pojęcie decyzji na indywiudalny akt administracyjny kompetencja do wydania decyzji administracyjnej przysługuje organom administracji publicznej i ma charakter kompetencji szczegółowej , tzn. ustanowionej w odniesieniu do określonego rodzaju spraw, np: wydanie decyzji w sprawie rozbiórki obiektu
z punktu widzenia procesowego : organ administracji publicznej wydaje decyzje jeżeli jest właściwym (właściwość) adresatem decyzji administracyjnej jest zawsze i tylko podmiot nie podporządkowany prawnie (również organizacyjnie) organowi administracji publicznej orzekającemu w danej sprawie kto wydaje i komu jest wydawana nie są związani prawnie ani administracyjnie, nie podlegają sobie
decyzja ma charakter zewnętrzny bo wychodzi poza system administracji publicznej
mogą być sytuacje gdzie administracja wydaje decyzje administracji ale wtedy nie może być podporządkowania (np: powiat jako osoba prawna chce wznieść budynek, więc starosta wydaje pozwolenie - administracja sama sobie wydaje akt; wywłaszczenie nieruchomości na rzecz jednostki samorządu - jeżeli gmina Pruszcz chce wybudować drogę publiczną, a teren ten będzie prywatny, więc musi nabyć, i starosta prowadzi postępowanie wywłaszczające - gmina jako osoba prawna będzie stroną i beneficjentem - należy zauważyć że nie ma związków między starostą a gminą w tym przypadku)
decyzja administracyjna jako akt kształtujący sytuację prawną adresata decyzja administracyjna jako akt kształtujący stosunek administracyjno-prawnym w nauce prawa administracyjnego pojęcie sytuacji administracyjno-prawnej jest używane jako synonim położenia prawnego lub też prawnego statusu danego podmiotu, zaznaczając równocześnie, iż jest ono pojemniejsze od pojęcia stosunku administracyjno-prawnego zarówno pojęcie sytuacji prawnej, jak i pojęcie stosunku prawnego mają wyrażać skutki działania normy prawnej pod pojęciem administracyjno-prawnej sytuacji jednostki należy rozumieć sytuację społeczną podmiotu, której elementy składowe zostały ukształtowane normami prawa administracyjnego w sposób bezpośredni lub pośredni, ze względu na konkretne zdarzenie faktyczne stosunek prawny - wyznaczony przez normę prawną każdy rodzaj zależności powstały pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami posługiwanie się konstrukcją sytuacji prawno-administracyjnej daje ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz