Dbałość o ładunek podczas przelotu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dbałość o ładunek podczas przelotu  - strona 1 Dbałość o ładunek podczas przelotu  - strona 2 Dbałość o ładunek podczas przelotu  - strona 3

Fragment notatki:

     DBAŁOŚĆ O ŁADUNEK PODCZAS PRZELOTU ORAZ ZASADY  BEZPIECZNEGO TRANSPORTU ŁADUNKÓW MORSKICH       Podczas mojej praktyki nie odnotowałem przypadku szczególnej troski o ładunek w trakcie  przelotu. Ani razu nie mierzono temperatury i wilgotności względnej panującej w ładowni.  Chief   oficer   po   zamustrowaniu   sprawdził   szczelność   ładowni   za   pomocą   specjalnego  urządzenia emitującego fale elektromagnetyczne i założył, że przewożone ładunki nie ulegną  zawilgoceniu.   Dlatego   też   dopiero   na   redzie   portu   wyładunkowego   otwierano   ładownie   i  sprawdzano stan ładunku, co zawsze kończyło się pozytywnym rezultatem.              Według   mnie   dbałość   o   ładunki   pochodzenia   roślinnego   powinna   być   większa   od  zaobserwowanej przeze mnie podczas praktyki. Dlatego też opiszę to zagadnienie na podstawie  wykładów z Technologii Przewozów Morskich i Ładunkoznawstwa.        KUKURYDZA       Kukurydza jest ziarnem najmniej odpornym na warunki transportu morskiego. Wynika to ze  stosunkowo   dużej   zawartości   tłuszczu   wynoszącej   od   3.2   %   do   4.6   %.   Charakter   zmian  jakościowych, obserwowanych w kukurydzy transportowanej statkami, nie odbiega w zasadzie  od zmian zachodzących w innych gatunkach zbóż i związany jest z ściśle z zachodzącymi w  masie   ziarna   procesami   życiowymi:   oddychaniem,   kiełkowaniem,   porastaniem,   a   także  działaniem   drobnoustrojów   i   szkodników.   Wymienione   czynniki,   uwarunkowane   przede  wszystkim stanem jakościowym  ziarna,  mogą   być  przyczyną  zwilgocenia,  pęcznienia,  strat  suchej   masy,   zmiany   składu   atmosfery   w   przestrzeniach   między   ziarnowych   na   skutek  pobierania tlenu i wydzielania dwutlenku węgla oraz pary wodnej, przyspieszającej  rozwój  drobnoustrojów,   zmiany   składu   chemicznego   w   kierunku   obniżenia   wartości   odżywczej  (zmniejszona   zawartość   białka,   tłuszczów   i   skrobii),   zanieczyszczenie   ekskrementami,  martwymi osobnikami, wydzielania ciepła i w końcu samozagrzewania się masy zbożowej.  Samozagrzewanie, zachodzące szczególnie szybko w przypadku kukurydzy ze względu na dużą  zawartość   tłuszczu,   jest   jednym   z   głównym   czynników   obniżających   jej   jakość   i  zwiększających ubytek suchej substancji.        Decydujący wpływ na omawiane przeze mnie procesy wywiera wilgotność względna i 

(…)

… i może się przewrócić. W dokumentacji statkowej
znajdowała się adnotacja, że statek może mieć tylko jedną ładownię z ulażem („slack”) po
wypłynięciu z portu, w celu zachowania bezpiecznej wysokości metacentrycznej. Jednak nawet
przy większych ulażach dla wszystkich ładowni kryteria stateczności były spełnione.
MAKUCHY SOJOWE
Makuchy stanowią produkt uboczny w procesie otrzymywania olejów roślinnych z nasion
roślin…
… lub ładownią od” klasy
1 (materiały wybuchowe)
DBAŁOŚĆ O ŁADUNEK PODCZAS PRZELOTU ORAZ ZASADY
BEZPIECZNEGO TRANSPORTU ŁADUNKÓW MORSKICH
Podczas mojej praktyki nie odnotowałem przypadku szczególnej troski o ładunek w trakcie
przelotu. Ani razu nie mierzono temperatury i wilgotności względnej panującej w ładowni.
Chief oficer po zamustrowaniu sprawdził szczelność ładowni za pomocą specjalnego
urządzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz