Czynności uzupełniająco-sprawdzające-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności uzupełniająco-sprawdzające-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów czynności uzupełniająco-sprawdzające. W przypadku, gdy organ ścigania nie znajduje w zawiadomieniu dostatecznej podstawy do wszczęcia postępowania przygotowawczego, ale jednocześnie możliwość popełnienia przestępstwa nie zostaje wykluczona. Nie jest wówczas uzasadnione ani wszczęcie ani odmowa wszczęcia. Na taką okoliczność przewidziano instytucję czynności sprawdzająco-uzupełniających.
Czynności te nie stanowią formy postępowania przygotowawczego bowiem je wyprzedzają. Ograniczają się one do zbadania dopuszczalności wszczęcia dochodzenia lub śledztwa.
W tym zakresie mogą one zmierzać do wyjaśnienia czy samo zdarzenie miało miejsce czy wypełnia znamiona przestępstwa. Niekiedy należy zbadać okoliczności warunkujące dopuszczalność wszczęcia postępowania karnego.
Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.
Organ uprawniony do wszczęcia postępowania może zwrócić się do podmiotu zawiadamiającego o uzupełnienie danych zawartych w zawiadomieniu.
Uzupełnienie może polegać na sprecyzowaniu, wyjaśnieniu informacji zawartej w zawiadomieniu albo na przekazaniu dodatkowej informacji, może to nastąpić drogą dostarczenia dokumentu lub przedmiotu. Może również polegać na przeprowadzeniu czynności kontrolnych. Kontrolnych tym trybie ścigania zwraca się również do kompetentnej instytucji dokonanie w ramach jej obowiązków odpowiednich ustaleń.
Sprawdzanie faktów polega na przeprowadzeniu rozmów, wywiadów, obserwacji i ma na celu wyjaśnienie podstawowych okoliczności zdarzenia, o którym donosi powiadamiający.
Czynności postęopowani9a sprawdzającego nie są protokołowane, nie mają wagi procesowej, ich wyniki nie nabierają mocy dowodowej w postępowaniu karnym. Z wyjątkiem przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie lub wniosku o ściganie oraz przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej (protokół).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz