Czynniki mikroewolucji - ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki mikroewolucji - ewolucjonizm - strona 1 Czynniki mikroewolucji - ewolucjonizm - strona 2 Czynniki mikroewolucji - ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:


Czynniki   microewolucji Czynniki Proces mutacyjny     Fale populacyjne           Izolacje          Dobór Mutacje – materiał               -  rezerw               -  czynnik               -  proces (wektoryzowaność  procesu i prawo  Wawilowa – rżedów homologicznych).  Periodyczna  fluktuacja       krytyczna liczebności,    minimalna                        optymalna                        falowa intensywności doboru i tempa ewolucji populacji Typy fal: -krótko żyjących (Insecta) -nie krótko...... (Rodentia) -nie periodyczne (drapieżne) -gwałtowny wzrost (Orictolagus) -sukcesywny wzrost (biocenozy) Geograficzna (allopatryczna) Biologiczna (sympatryczna) Ekologiczna Etologiczna Fizyczna Genetyczna Czynniki mają różne silę, tempo, rezultat,...a skuteczność zależy od doboru D O B Ó R  naturalny ze względu STE Nowe podejście do rozumienia doboru przez reprodukcyjność (z wykorzystaniem  aparatu matematycznego).                                     Definicje. To proces: - przeżywania i rozmnożenia najbardziej przystosowanych                                  - dyferencjowanej samo odwracalności genotypów                                   - wiarygodności osiągnięcia osobnikami wieku reprodukcyjnego                                    - zmiany genetycznej struktury populacji przez zmianę pokoleń                                    - utrwalenia adaptywnych alleli w populacjach { Efektywność doboru  - zależy od: -Rozmiaru populacji -Zmian środowiska -Selektywności alleli -Współczynnika doboru -Liczebności -Koncentracji alleli -Częstości zmiany pokoleń (zmiana populacji wyżej im częsta zmiana pokoleń) Dobór ma: Areną wpływu – populacje Obiekt wpływu – osobnik Moment wpływu – cecha Sile (współczynnik) – S          S = 1- ------  %       Wektor wpływu - kierunek VA Vb - +  Wysoka przystosowalność nie oznacza wysoką przeżywalność (Darwin) Oznacza to przewagi w rozmnożeniu (STE)  !!! Koncepcje przystosowalności – jest to kryteria procesu rozmnażania W= 1- S  - jest to funkcja współczynnika doboru Równanie   G. Price`a  Dokonał:   - formalny (matematyczny) opis procesu ewolucji biologicznej                    - ilościowy opis przemian populacyjnych w ewolucji                    - dokładny opis procesu zmian częstości alleli w                        populacjach przez równanie                    - uzupełnił równanie Hamiltona do charakterystyki

(…)

… zachowań,
do SES – odpowiednika równowagi Nasha w biologii
W Z = cov (w,z) + E (w z)
Proces
doboru
Proces
dynamiki
mutacje
W – średnie dostosowanie
 Z – zmiana średniej wartości cechy w populacji
cov – kowariancja (zależności liniove – x, y)
w – dostosowanie i-tego fenotypu
z - wartość cechy i-tego fenotypu
E – wartość oczekiwana
DOBÓR
Prawa doboru:
Formy doboru:
Darwin
Fishera (rozrodczość)
Wrighta (liczba pokoleń)
Wan-Walena
-kierunkowy
-stabilizujący
-rozrywkowy
R-wzrost reprodukcji
1- przewaga
rozrodczości
przystosowań
(energie ekspansywna)
u warunkach niestabilnych
Koncepcje SES
Czerwonej królowy
K-lepsze dostosowanie do
środowiska u warunkach
stabilnych
KIN
zrównoważony
zbalansowany
destabilizujący
systemowy
płciowy
grupowy

STE
2- udoskonalenie efektywnej
adaptacje
reprodukcji
3- obserwacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz