Czynniki determinujące efektywność śledztwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki determinujące efektywność śledztwa - strona 1 Czynniki determinujące efektywność śledztwa - strona 2 Czynniki determinujące efektywność śledztwa - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki determinujące efektywność śledztwa (czynniki wymieniłem na początku, tekst niżej objaśnia te punkty a poprzez to rozwija zagadnienie)
- metody działania przestępnego, - szybkie informowanie o przestępstwie, - prawidłowa reakcja organów śledczych, (Właściwy poziom czynności procesowych) - poziom pracy organów ścigania karnego, - umiejętności współdziałania ze społeczeństwem - szybkie i sprawne podejmowania czynności śledczych - właściwa metodyka opracowywania wersji kryminalistycznych - znajomość motywu - odpowiednie wyposażenie techniczne oraz umiejętność właściwego jego zastosowani
Zasadniczym przedmiotem rozważań w tej dziedzinie są zagadnienia dotyczące czynności w przypadkach , gdy uzyskanie pozytywnego wyniku, a więc ustalenia sprawcy, wymaga rzeczywistego nakładu pracy organów ścigania karnego, oceny skuteczności zastosowanych odpowiednich środków kryminalistycznych oraz optymalnych warunków przeprowadzenia poszczególnych czynności.
( wiedza uzupełniająca ) W dziedzinie badań efektywności śledztwa może okazać się bardzo pomocna analiza wartości , która jako metoda uniwersalna znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia ekonomicznego i społecznego. Oczywiście potrzeby kryminalistyki wpływają na konieczność modyfikacji tej metody, ale jej istota, polegająca na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań pozostają niezmieniona.
( wiedza uzupełniająca ) Dużą wartość może mieć stosowanie w pracy śledczej metod twórczego myślenia , czyli zorganizowanych sposobów rozwiązywania rodzących się problemów w toku postępowania przygotowawczego. Metody te stwarzają warunki eliminowania czynników hamujących efektywna pracę śledczą, takich np. jak transfer nawyku czy konformizm społeczny.
Na skuteczność śledztwa wpływa wiele czynników, wymienić tu można metody działania przestępnego, szybkie informowanie o przestępstwie oraz prawidłową reakcję organów śledczych, poziom pracy organów ścigania karnego, a także umiejętności współdziałania ze społeczeństwem. Metody działania przestępnego - np. brak dyskrecji w działaniu w czasie realizacji ale i po dokonaniu czynu ułatwia przebieg postępowania karnego. Skomplikowane modus operandi , utrudnia.
Szybkie i sprawne podejmowania czynności śledczych zwiększa ich skuteczność natomiast późne ich podjęcie lub przewlekłość w prowadzeniu z reguły przynosi ujemne skutki. Dotyczy to w szczególności zabezpieczenia środków dowodowych. Jednakże czynnik czasu przy podejmowaniu pewnych czynności śledczych nie powinien być oceniany schematycznie. Wielokrotnie istnieje uzasadnione względami racjonalnego śledztwa opóźnienie dokonania określonej czynności.
Poważny wpływ na efektywność czynności śledczych ma również

(…)

systemu łączności i informacji zarówno zewnętrznej (między obywatelem a organami ścigania karnego) jak i wewnętrznej (wymiana meldunków między poszczególnymi jednostkami), szybkość poruszania się (specjalne pojazdy mechaniczne), zwiększenia efektywności badań kryminalistycznych przez stosowanie właściwych środków zabezpieczających materiał dowodowy i aparaturę pozwalającą na wszechstronne przeprowadzenie…
… szukają w opiniach biegłych gotowych rozwiązań zagadnienia sprawstwa czynu przestępczego lub też zajmują stanowisko wobec ich opinii bez przekonującego uzasadnienia. Właściwy poziom czynności procesowych. Posiadanie właściwych informacji o przeszłości kryminalnej i aktualnym trybie życia potencjalnych przestępców jest ważnym czynnikiem warunkującym dobrą pracę w policji w zakresie ustalania sprawców…
… przestępstw zagarnięcia mienia społecznego i sprawców zatrudnionych na wysokich stanowiskach w administracji i gospodarce. wydatna jest też pomoc w przypadku zgwałceń gdyż to przestępstwo spotyka się z ostrym potępieniem społecznym.
(wiedza uzupełniająca) W niektórych środowiskach obserwuje się zjawisko zmowy milczenia (powszechna zwłaszcza w sprawach o przestępstwa gospodarcze) Przychylny stosunek świadków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz